Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Stála expozícia Miloša Alexandra Bazovského – Kabinet kresby

Stála expozícia Miloša Alexandra Bazovského – Kabinet kresby

Pri príležitosti 50. výročia založenia Galérie Miloša Alexandra Bazovského v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja prešla stála expozícia maliara, po ktorom inštitúcia nesie svoje meno, kompletnou rekonštrukciou. Ten svojou odvahou, svojráznym štýlom a originálnym pohľadom na umenie prispel k formovaniu modernej slovenskej kultúry. Architektom a autorom dizajnu je Marcel Benčík, kurátorkou expozície Radka Nedomová.  Viditeľná zmena sa odrazila nielen na celkovom priestore stálej expozície, ale aj v prerámovaní časti diel do originálnych rámov. Priestorový dizajn stálej expozície sa dočkal i profesionálneho uznania medzinárodnej poroty v rámci súťaže Národná cena za dizajn v roku 2020. Národná cena za dizajn je prestížne ocenenie, ktoré od roku 1993 udeľuje Slovenské centrum dizajnu. Z prihlásených 469 diel sa stála expozícia Bazovského dostala do úzkeho výberu 51 nominovaných, vo svojej kategórii Priestor ako jeden zo štyroch nominovaných projektov.

V roku 2020 boli dva hlavné priestory expozície s finančnou podporou Fondu na podporu umenia doplnené vytvorením samostatného Kabinetu kresby – najmenšieho priestoru, v ktorom bola zo začiatku improvizovaná komorná kinosála s premietaním filmov o Bazovskom. Do priestoru bolo inštalovaných prvých 20 diel tentokrát v médiu kresby, ktoré sú prezentované na jednej stene v pravidelnom rastri 4 x 5 štvorcov. Z hľadiska jednoduchej štylizácie a jasného rukopisu v kresbe boli vytvorené rozmerovo rovnaké tvarovo jednoduchšie rámy vyžívajúce prirodzenú materialitu dreva, s adjustovaním kresieb vo veľkostne prispôsobených paspartách a chránených antireflexným sklom. Postupne počas roka 2021 boli doplnené diela v rovnakých technikách na stene uprostred, v rastri 4 x 4 a na tretej strane v rastri 4 x 3 (opäť s finančnou podporou Fondu na podporu umenia bolo možné doplniť ďalších 20 kusov kresieb). Vďaka tomuto rozloženiu získala miestnosť charakter obrazárne (tzv. Kunstkammer), s celkovým počtom kresieb 48. Priestor bol predtým vymaľovaný farbou v odtieni sivej, ktorý podčiarkuje vizuálnu atraktivitu a jednoduchú lineárnosť Bazovského kresieb. 

Galéria okrem malieb disponuje takmer 800 dielami M. A. Bazovského na papieri, ktoré nie sú väčšinou rámované, alebo sú rámované v starých lištových rámoch zo 70 - tych rokov. Zároveň daný priestor expozície je značne limitovaný a nedokáže obsiahnuť väčší počet diel. Z týchto dôvodov nebola doteraz možná ich adekvátna prezentácia. Do priestoru kabinetu plánujeme postupne doplňovať diela v technike kresby ceruzou, rudkou či tušom na papierovom podklade, čím priestor  získa charakter obrazárne s celkovým množstvom 48 kresieb.

Vďaka pravidelnému rastrovaniu priestoru je opäť možné rôzne variovanie súborov diel podľa motívu, štýlu či datovania. V aktuálnej fáze vzhľadom na ostatné kompozičné súbory je preferovaný výber diel podľa motívu (krajina, zátišie či zobrazenie ľudí). V budúcnosti bude možné kompozície rôzne meniť s prípadným doplnením ďalších dôležitých diel. Tým pádom bude expozícia kresieb (rovnako ako aj malieb) neustále živá a premenlivá.

logo

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Fodnu na podporu umenia

plagat