Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Trenčianska hudobná jar 2010 v Galérii M. A. Bazovského

Trenčianska hudobná jar 2010 v Galérii M. A. Bazovského
Tohoročný tradičný festival klasickej hudby Trenčianska hudobná jar je koncepčne postavený na myšlienke konfrontácie hudobnej tvorby skomponovanej v časoch dávno minulých (barok, resp. raný klasicizmus) s hudbou, ktorá vznikla v uplynulom storočí, resp. v súčasnosti).

Dotyk s dobou a spôsobom života za čias Monteverdiho, Bacha či Vivaldiho môžeme v súčasnosti vnímať cez zachovalé umelecké skvosty architektúry, výtvarného umenia ako aj prostredníctvom interpretácie starých hudobných diel. Ako obstoja v estetickom hodnotení času architektonické a výtvarné diela súčasnosti s dielami majstrov Michelangela, Berniniho, Rembrandta...?

Jarný hudobný festival v Trenčíne ponúkne poslucháčom autentické hudobné zážitky z diel nesmrteľných majstrov a súčasne možnosť skonfrontovať ich priamo na mieste s hudobnými dielami rozmanitých štýlov z nedávnej minulosti. Človek dneška veľmi rýchlo prijal a osvojil si výdobytky modernej techniky. Ako je to v oblasti hudby? Hudba je fascinujúca aj tým, že často veľmi pravdivo a reálne dokáže odrážať štýl a životnú filozofiu každej doby – tej súčasnej, trochu zrýchlenej, trochu vrtošivej nevynímajúc. Uvedomovať si prítomnosť v jej rozmanitých podobách a súčasne vnímať hodnoty minulosti prostredníctvom živej, znejúcej hudby v reálnom koncertnom priestore je hlavným cieľom Trenčianskej hudobnej jari 2010.
/František Pergler/
   

Ivan Šiller 

25.4.2010 - 18:00 hod.
Klavírny koncert
Program koncertu: Johann Sebastian Bach – Goldberg Variations, BWV 988

Koncertný klavirista, dirigent a organizátor hudobných a edukačných projektov. Hudbe sa začal naplno venovať pomerne neskoro, v 14-ich rokoch. Absolvoval ZUŠ Ľ. Rajtera pod vedením Milici Kailingovej, súkromne študoval u Daniela Buranovského. V roku 1996 sa stal žiakom Daniely Varínskej na VŠMU v Bratislave. Zároveň odišiel študovať na Kráľovské konzervatórium v Gente (Belgicko). Tam sa venoval hre na klavíri u Daana Vandenwalle, dirigovaniu u Wim Belaena, štúdiu starej hudby a čembala u Johna Whitelawa a neskôr na inštitúte postgraduálneho vzdelávania Orpheus komornej hre u Jana Michielsa. Štúdium na Kráľovskom konzervatóriu ukončil v roku 2004 ako jeden z najlepších absolventov. Od roku 2006 do roku 2009 pôsobil ako doktorand na VŠMU. V rokoch 1995 – 1998 sa zúčastnil Medzinárodných interpretačných kurzov v Piešťanoch u Mariána Lapšanského, Petra Toperczera a Eugena Indjica.

Bol štipendistom Internationale Ferienkurse fűr Neue Music Darmstadt (Kaya Haan, Nicolas Hodges a Uli Wiget), v roku 2005 získal prestížne štipendium Tanglewood Music Center v USA (klavír – Emanuel Ax, Joseph Kalichstein, Claude Frank; komorná hra – Joseph Silverstein, Pamela Frank, Ursula Oppens a Timothy Genis). V roku 2007 sa stal štipendistom Banff Centre for the Arts v Kanade. Okrem sólových recitálov pravidelne koncertuje s mnohými komornými partnermi a s rôznymi zoskupeniami a orchestrami. Súčasťou Šillerovej hudobnej činnosti je aj aktívna spolupráca so súčasnými slovenskými a zahraničnými skladateľmi. Účinkoval na mnohých festivaloch a koncertoval v rôznych krajinách Európy, predovšetkým v Belgicku, Holandsku, Nemecku, ČR a v USA. V roku 2001 sa podieľal na realizácii slovenskej opery Ľubomíra Burgra a Martina Burlasa Tvárou tvár v Luxembursku.

Spolupracoval s divadelnými súbormi Walpurgis (Antverpy) a Wederzijds (Amsterdam), s ktorými v sezóne 2002 – 2003 uviedol novú produkciu o hudbe a živote Charlesa Ivesa. Popri bohatej koncertnej činnosti je Ivan Šiller iniciátorom a organizátorom širokej škály rôznych hudobných a edukačných projektov. Je aktívnym členom ISCM – Slovak section (Medzinárodná spoločnosť pre súčasnú hudbu – Slovenská sekcia), je členom predstavenstva AUHS (Asociácia učiteľov hudby Slovenska) a zakladateľom občianskeho združenia InMusic. Ivan Šiller sa profiloval aj ako dirigent. Niekoľko rokov viedol mládežnícky spevokol Eben Ezer, s ktorým uskutočnil viaceré koncerty doma i v zahraničí. Naštudoval a koncertne uviedol Requiem W. A. Mozarta. Bol dirigentom detského spevokolu Kvapôčky. Na záver svojho pôsobenia nahral CD Prší, či neprší. Ivan Šiller Je členom prípravného výboru festivalu Melos Étos 2009. Intenzívne pracuje na vytváraní kontinuity spomínaných projektov a pripravuje ďalšie recitály a komorné uvedenia diel Schuberta, Janáčka, Brahmsa, Ivesa, Reicha a ďalších autorov.

Jozef Zsapka – gitara
Dagmar Zsapková – flauta
Karin Remencová – klavír

2.5.2010 - 18:00 hod.
Komorný koncert
Program koncertu: Eduardo Martín (1956) – Suite Habana, Lugares comunes, Amaneceres, Laberinto, Sol y Sombras
Claude Debusy (1862 – 1918) – Faunovo popoludnie
Astor Piazzolla (1921 – 1992) – Histoire du Tango, 1900, 1930, 1960, 2000
Máximo Diego Pujol (1957) – Dos Aires Candomberos, I. Nubes de Buenos Aires, II.Candombe de los Buenos Tiempos
Robert Schumann (1810 – 1856) – Detské scény
Francois Borne (1862 – 1929) – Carmen fantaisie Transcription Jozef Zsapka

 

Dagmar Zsapková
Popri pôsobení v duu so svojim manželom sa venuje aj sólistickej hre v spolupráci so symfonickými a komornými telesami. Nahráva pre rozhlasové a televízne fonotéky, v rámci dua realizovala dosiaľ 7 CD pre rôzne spoločnosti. Podľa slov odborníkov: „V jej interpretačnom prejave dochádza k syntéze ženskej kultivovanosti so schopnosťou tieňovať tón, zdôrazňovať štýlové nuansy, v oblasti komornej hudby prispôsobovať tvarovanie a intenzitu zvuku a vytvárať tak veľké dynamické plochy.“ (Slovník slovenského koncertného umenia III, Bratislava 2005). Dagmar Zsapková pedagogicky pôsobí na Vysokej škole múzických umení a na Konzervatóriu v Bratislave. Medzinárodné majstrovské kurzy viedla v Rakúsku, Lichtenštajnsku, Francúzsku, Španielsku, Portugalsku, USA, Mexiku a v Thajsku.

Jozef Zsapka
Je mnohostrannou tvorivou osobnosťou. Popri umeleckej práci jeho aktivity zasahujú do sféry pedagogickej, dramaturgickej, editorskej a manažérsko-organizačnej. Zakladateľ slovenskej gitarovej školy pôsobí ako profesor na VŠMU v Bratislave a ako hosťujúci profesor na univerzitách v Portugalsku. Je zakladateľom a umeleckým riaditeľom Medzinárodného gitarového festivalu (založeného 1975) a gitarovej súťaže (1995) Johanna Kaspara Mertza v Bratislave, spoluzakladateľom gitarových festivalov v Lichtenštajsku a v portugalskej Coimbre. Jeho žiaci získali desiatky ocenení na medzinárodných gitarových súťažiach. Pravidelne vedie majstrovské kurzy v zahraničí, zasadá v porotách medzinárodných interpretačných súťaží, od roku 1995 je členom medzinárodného tímu špecialistov na literatúru o gitarovej hre so sídlom v Ríme. Okrem početných rozhlasových a televíznych záznamov realizoval štyri desiatky titulov LP a CD.

Dagmar a Jozef Zsapka
Reprezentatívne duo oboch manželov vzniklo v roku 1979 a za desaťročia doterajšej nepretržitej umeleckej činnosti absolvovalo viac než 3000 vystúpení na domácich i medzinárodných pódiách. Predstavilo sa poslucháčom vo všetkých štátoch Európy a koncertovalo aj na všetkých ostatných kontinentoch. Všade s veľkou odozvou u publika a uznaním odbornej verejnosti, ktorá nešetrí superlatívmi a duo zaraďuje k medzinárodnej špičke v danom interpretačnom odbore. Obaja inšpirovali viacerých slovenských i zahraničných skladateľov k tvorbe pre toto zoskupenie. Okrem diel súčasných autorov sa však v nápaditej dramaturgii koncertných vystúpení dua objavujú aj skladby starších štýlových období, a to nielen originálne kompozície, ale aj transkripcie diel pre iné nástrojové určenie, realizované Jozefom Zsapkom.

Karin Remencová
Absolvovala hru na klavíri na Konzervatóriu v Košiciach v triede profesora Ivana Millera, ďalej pokračovala na VŠMU v Bratislave v triede profesorky Idy Černeckej a odborného asistenta Františka Perglera. Počas štúdií sa zúčastnila Medzinárodnej klavírnej súťaže Piano Bratislava, kde získala mimoriadnu cenu Haliny Czerny-Štefanskej, na Medzinárodnej súťaži Leoša Janáčka v Brne sa umiestnila na treťom mieste, vyhrala štipendium firmy Yamaha, taktiež absolvovala niekoľko interpretačných kurzov doma aj v zahraničí. Účinkovala aj so Štátnou filharmóniou Košice a Slovenskou filharmóniou. V súčasnosti pôsobí na Štátnom konzervatóriu i VŠMU v Bratislave a venuje sa koncertnej sólovej a komornej činnosti.