Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Trenčín vtedy a teraz / Deň architektúry 2020

Trenčín vtedy a teraz / Deň architektúry 2020
Pozývame vás na prednášku o histórii a vývoji mesta Trenčín, ktorá sa bude konať v rámci medzinárodného česko-slovenského projektu Den architektúry.
Štvrtok 1.10.2020  17.30 do výstavných priestorov gmab.

O urbanistickom rozvoji mesta porozpráva už dnes vedúca Útvaru územného plánovania mesta Trenčín, Adriana Mlynčeková.
A hlavný architekt mesta Trenčín, Martin Beďatš zas prinesie pohľad do aktuálnych achitektonicko-urbanistických vízií a výziev mesta.

Pozývame vás na prednášku o histórii a vývoji mesta Trenčín, ktorá sa bude konať v rámci medzinárodného česko-slovenského projektu Den architektúry.
Vedúca Útvaru územného plánovania mesta Trenčín architektka Adriana Mlynčeková v prednáške predstaví urbanistický rozvoj mesta, porozpráva o zásadných vývojových momentoch, ktoré jeho rozvoj ovplyvnili. Adriana Mlynčeková sa venuje architektúre a urbanistickému rozvoju mesta po praktickej aj teoretickej stránke. Vo svojej dizertačnej práci sa venovala koncepcii rozvoja dopravných uzlov v Trenčíne.

Hlavný architekt mesta Martin Beďatš ďalej na prednáške predstaví aktuálne architektonicko-urbanistické vízie a výzvy mesta. Martin Beďatš tiež inicioval projekt Trenčín si Ty.

Prednášku doplní dvojica zo združenia Hlava 5, grafička, historička a teoretička architektúry Lucia Mlynčeková a architekt Alexander Topilin a spoločne predstavia históriu a súčasný pohľad na výtvarné umenie vo verejnom priestore mesta.
vstup zdarma
plagat