Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Týždeň súčasného umenia HALA 2014 sa skončil

Týždeň súčasného umenia HALA 2014 sa skončil

V termíne 2. - 7. júna sa už po druhýkrát v opustenej hale bývalej textilnej továrne Merina konal Týždeň súčasného umenia HALA 2014. Organizačne sa na ňom podieľalo občianskej združenie HALA o.z. s partnerskou spoluprácou Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne. Toto podujatie pozostávalo z päťdňového umeleckého sympózia a jednodňového multižánrového festivalu súčasnej hudby, módy a umenia. Sympózia sa zúčastnilo 43 umelcov zo Slovenska, Čiech i Nemecka. Do projektu boli tiež zapojení študenti zo Strednej umeleckej školy v Trenčíne, Fakulty umení Ostravskej univerzity, Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Akadémie umení v Banskej Bystrici i Fakulty umenia Technickej univerzity v Košiciach, ale tiež žiaci zo Špeciálnej základnej školy internátnej v Trenčíne. Počas celého týždňa sa konali sprievodné podujatia - filmové večery v spolupráci s Vysokou školou múzických umení v Bratislave, prednáška o permakultúre a Farme Kubrá a prezentácia a diskusia so Zuzanou Jakalovou z Meetfactory v Prahe. Počas celého týždňa Halu navštívilo asi 300 návštevníkov a v sobotu prišlo približne 500 ľudí.

Fotogaléria

71 fotografií