Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

V galérii ocenili vynikajúcich pedagógov kraja

V galérii ocenili vynikajúcich pedagógov kraja

Pri príležitosti Dňa učiteľov sa v pondelok 24. marca 2014 v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne konalo slávnostné odovzdávanie ocenenia "Vynikajúci pedagóg Trenčianskeho kraja 2014". Podujatie spoločne pripravil Trenčiansky samosprávny kraj a Okresný úrad Trenčín - odbor školstva. Desiatim pedagógom zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja plakety J. A. Komenského odovzdal predseda TSK Jaroslav Baška a trinásť pedagógov zo škôl v pôsobnosti OÚ Trenčín ocenil prednosta Okresného úradu Trenčín Štefan Bohúň. Dôležitosť a význam tohto podujatia osobnou účasťou zvýraznil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič.
„Som veľmi rád, že si spolu s vami môžem pripomenúť sviatok učiteľov práve v Galérii M. A. Bazovského, pretože vzdelávanie je úzko prepojené s kultúrou,“ zdôraznil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič a dodal: „Chcem využiť túto príležitosť a poďakovať všetkým pedagogickým i odborným zamestnancom škôl Trenčianskeho kraja za prácu, ktorú vykonávajú v prospech detí a za to, že chápu svoje zamestnanie, svoju misiu ako poslanie. Obetavo pôsobia neraz v ťažkých podmienkach, ale robia maximum, aby našu budúcu generáciu nielen vzdelávali, ale aj vychovávali a pripravili pre čo najlepšie uplatnenie v živote. Všetkým zamestnancom škôl vyjadrujem veľkú vďaku a želám pri príležitosti ich sviatku veľa ďalších úspechov.“
„Momentálne v 43 školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja pôsobí 2111 pedagógov, ktorí sa starajú o 22 614 žiakov,“ uviedol pri príhovore predseda TSK Jaroslav Baška. „Nebolo ľahké z tohto počtu vybrať len zopár učiteľov, ktorým aj takýmto spôsobom chceme poďakovať za náročnú prácu. Ocenenie je aspoň malým poďakovaním za mimoriadne zodpovedný a tvorivý prístup k výchove našej budúcej generácie. Aj zásluhou výborných pedagógov sú naši žiaci úspešní na mnohých celoslovenských i medzinárodných vedomostných či športových súťažiach a príkladne reprezentujú náš Trenčiansky samosprávny kraj,“ zdôraznil župan.

Zdroj: www.tsk.sk (krátené)

Fotogaléria

5 fotografií