Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

V každom z nás je umelec

V každom z nás je umelec

Návštevníci tvorivého ateliéru pre seniorov a priatelia Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne pripravili vo výstavných priestoroch galérie svoju, v poradí druhú kolektívnu výstavu.  Výtvarníci, ktorých spájajú spoločné aktivity, ale predovšetkým spoločná záľuba vo výtvarnom umení mali svoju verejnú premiéru pred dvoma rokmi v Mestskej galérii v Trenčíne. Na výstave sa prezentuje viac ako štyridsať autorov, ktorí navštevujú Ateliér pre seniorov alebo Večerný ateliér pre dospelých. Okrem týchto prác sa tu prezentujú i návštevníci arteterapeutických stretnutí, ktoré od minulého roku realizujú v priestoroch galérie.
Tentokrát sa opäť prezentujú svojimi krajinomaľbami, portrétmi, prácami inšpirovanými umeleckými dielami,  maľbou na hodváb či abstrakciou. Jednotlivé práce vznikali počas tvorivých stretnutí v galérii, ale aj v improvizovaných domácich ateliéroch.
Aj pre profesionálnych výtvarníkov je zaujímavé sledovať, s akým nadšením a zápalom zvládajú tí, ktorí donedávna stáli za strojom v továrni, pultom obchodu, alebo bankovou priehradkou menej či viac náročné témy a výtvarné techniky. Cieľom výstavy, ktorú koncepčne pripravila galerijná pedagogička Monika Drocárová je poukázať na fakt, že výtvarné umenie je univerzálnym vyjadrovacím prostriedkom ľudí v každom veku a súčasne ponúknuť našim seniorom ďalšiu z početných alternatív zmysluplnej činnosti aj v období jesene života.
Tvorivé stretnutia pre seniorov majú v Galérii Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne už niekoľkoročnú históriu. Vznikli ako myšlienka poskytnúť priestor na kreatívnu činnosť aj pre dospelých a seniorov. Koncepciu a náplň podujatia zabezpečuje galerijná pedagogička Monika Drocárová. Jednotlivé stretnutia prebiehajú v pravidelných intervaloch, kedy každý druhý týždeň ožije ateliér aktívnymi seniormi. Súbežne s ateliérom pre skôr narodených ponúka galéria možnosť tvoriť aj dospelým, ktorí popri pracovných povinnostiach nemôžu venovať toľko času svojej tvorivej záľube. Práve im je určený Večerný ateliér pre dospelých. Obe zo spomínaných tvorivých podujatí si našli svojich pravidelných návštevníkov, ktorí svoje tvorivé ambície spečatili práve svojou, v poradí druhou spoločnou výstavou s poetickým názvom Radosti života II, ktorá bude v Galérii Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne nainštalovaná do 5. februára 2012.

Fotogaléria

43 fotografií