Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

V prvom polroku bola najúspešnejšia grafika a mladá slovenská maľba

V prvom polroku bola najúspešnejšia grafika a mladá slovenská maľba

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne v I. polroku roku 2012 usporiadala spolu pätnásť výstav – z toho v sídle galérie jedenásť a štyri v iných kultúrnych inštitúciách.
Najúspešnejšími výstavnými projektmi za I.polrok 2012 boli výstavy ukrajinského výtvarníka Olega Denysenka, skupiny mladých slovenských maliarov, ktorí sa na pôde galérie predstavili svojim projektom „Indefinite Scenery“ a dvojice výtvarníčok Lucia Tallová a Slavomíra Ondrušová, ktoré sa predstavili projektom „Neprestane“, tieto výstavy si pozrelo dovedna 1832 návštevníkov.
Druhým najúspešnejším projektom, ktorý do priestorov galérie prilákal spolu 1135 návštevníkov, boli maturitné práce študentov Strednej umeleckej školy v Trenčíne, odbor propagačné výtvarníctvo. Treťou najúspešnejšou výstavou za I. polrok roku 2012 bola výstava „In Vitro Alter Ego“ martinského výtvarníka Ivana Riabiča a dvojice Jaroslava Pešicová a František Štorek, ktoré si do galérie prišlo pozrieť spolu 820 návštevníkov.

Detail z výstavy Jaroslava Pešicová a František Štorek
Odborní pracovníci galérie v tomto období pracovali tiež na príprave a realizácii výstavných projektov v iných kultúrnych inštitúciách. Za I. polrok 2012 sa podarilo takto uskutočniť štyri výstavné podujatia. Spomenúť môžeme úspešné prezentácie trenčianskeho výtvarníka Juraja Oravca v Dome umenia v Bratislave, reinštaláciu výstavy fotografa Jána Halašu v Galérii Petra Matejku v Novom Meste nad Váhom, kde sa uskutočnila aj výstava Júlie Piačkovej s názvom „Z vlastného uhla pohľadu“. Začiatkom roku 2012 sa v Turčianskej galérii v Martine zrealizoval projekt Ivana Riabiča s názvom „Metamorphis In Vitro Alter Ego“. V oblasti kultúrno-vzdelávacej činnosti galérie sa za I. polrok 2012 uskutočnilo spolu 141 podujatí, ktoré navštívilo 2767 návštevníkov. Ambíciou tejto oblasti činnosti galérie je rozširovať vedomostný, ale aj esteticko-výchovný horizont návštevníkov všetkých vekových kategórií. Táto oblasť činnosti galérie sa dočkala svojho rozšírenia v podobe malého bábkového divadla, ktorého ambíciou je prepájať literárno-dramatické s výtvarným umením.

Bábkové predstavenie diavdla Teatro Galerio počas Noci múzeí a galérií

Aj v tomto roku sa Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne zapojila do medzinárodného projektu Noc múzeí a galérií (19. mája). Spoluorganizátorom podujatia bolo už po šiestykrát Trenčianske múzeum v Trenčíne. Podujatie si už našlo svojich stabilných návštevníkov. Počas podujatia prišlo do priestorov galérie spolu 798 návštevníkov. Celková návštevnosť galérie dosiahla v I. polroku roku 2012 – 5.338 návštevníkov. Z tohto počtu si expozície a výstavy prezrelo 4.060 návštevníkov. Koncerty a iné podujatia organizované v priestoroch galérie navštívilo 1.278 ľudí. Galéria Miloša Alexandra Bazovského sa aj v roku 2012 uchádzala o viacero grantov. Mesto Trenčín podporilo aj v tomto roku tvorivé aktivity pre deti, dospelých i seniorov v Ateliéri Majstra Galerka. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podporilo tri projekty. Podporu získali aj projekty na vydanie hravo-náučnej publikácie pre deti, katalógu akademického sochára Jána Ťapáka a publikácie venovanej dielu Miloša Alexandra Bazovského.