Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Vernisáž výstavy 3. Trienále textilu 2012

Vernisáž výstavy 3. Trienále textilu 2012

V roku 2006 sa skupina slovenských výtvarníkov združených v textilnom ateliéri Arttex rozhodla zorganizovať medzinárodné umelecké podujatie pod názvom Trienále textilu. Dôvodom usporiadania tejto výstavy bol najmä fakt, že textilná umelecká tvorba sa z veľkých štátnych galérií takmer vytratila.
Organizátori I. ročníka zrealizovali výstavu diel najprv v Galérii P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši a následne bola reinštalovaná v Turčianskej galérii v Martine. II. ročník sa uskutočnil v roku 2009, keď výstavu bolo možné vidieť opäť v Galérii P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši a potom bola premiestnená do Domu umenia v Bratislave.
Tretí ročník medzinárodného Trienále textilu sa od predošlých ročníkov v mnohom líši. Zmeny sa dotkli aj názvu výstavy, ktorý dnes znie „Trienále textilu bez hraníc 2012 – 2013“. Nový názov vyjadruje, že projekt nabral na svojej sile a prekračuje nielen naše, ale už i európske hranice. Kvalita diel vystavujúcich umelcov stúpa a záujem o Trienále textilu bez hraníc stále rastie.
Po tretikrát sa predstavuje medzinárodné Trienále textilu bez hraníc na Slovensku a v srdci Európ, čím potvrdzuje svoju existenciu. Sprostredkuje konfrontáciu veľkého počtu umeleckých originálov v tejto výtvarnej disciplíne a jeho foriem spracovania a nových medií. Popri klasickom závesnom textilnom obraze sa na výstave prezentujú inštalácie, textilné objekty, šperk aj video.
Reinštaláciou v troch ďaľších krajinách umožňuje zúčastnenému umelcovi prezentáciu, ktorá je ojedinelá a vysoko obohacujúca. Autor má takto možnosť vystavovať skoro celý rok v 6 galériách a v 4 krajinách. Výstava sa na Slovensku uskutoční v troch galériách - v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne, v Dome umenia v Bratislave a v Galérii P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši. V roku 2013 bude postupne reinštalovaná v Galérii Slováckeho múzea v Uherskom Hradišti v Českej republike, vo Városi Müvészeti Múzeum v Györi v Maďarsku a v Múzeu v Bielsko Bialej v Poľsku.
Prihlášku na tretí ročník Trienále textilu bez hraníc zaslalo 204 umelcov z celého sveta a umelecká porota z nich vybrala 91, ktorí budú vystavovať. Z toho je 79 profesionálnych umelcov a do študentskej kategórie bolo vybraných 12 študentov celkovo z 26 krajín. Výber diel bol veľmi náročný, keďže na Trienále boli prihlásené veľmi kvalitné diela. Z priestorových a inštalačných dôvodov v galériách však nebude možné vystaviť všetky práce. Porota, zložená z riaditeliek galérií – Mgr. Marie Markytánovej, PhDr. Zuzany Gažíkovej, PhDr. Danice Loviškovej, Iwony Purzyckej, prezidentky Trienále textilu Ley Fekete  a umeleckého riaditeľa Trienále textilu akad. mal. Andreja Augustína, pri výbere prihliadala najmä na inovatívne stvárnenie diela i na brilantné spracovanie inak klasickej textilnej techniky.
Na základe rozhodnutia odbornej poroty (v zložení Prof. akad. mal. Ivan Csudai /Predseda poroty/ - prorektor pre výskum a umeleckú činnosť Vysokej školy výtvarných umení, Bratislava, Slovenská republika, PhDr. Danica Lovišková - riaditeľka Galérie M. A. Bazovského, Trenčín, Slovenská republika, Lea Fekete - prezidentka Trienále textilu, Slovenská republika, Dr. habil, DLA Kőnig Frigyes - rektor Akadémie výtvarných umení, Budapešť, Maďarsko, akad. mal. Antonín Střížek - Česká republika) bude v rámci vernisáže v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne udelená cena Grand prix Boženy Augustínovej a ďalšie ceny (cena Galérie M. A. Bazovského, cena Klubu textilných výtvarníkov Arttex a študenská cena). Mimosúťažne bude udelená cena Poľského inštitútu najinšpiratívnejšiemu poľskému umelcovi, ktorý sa zúčastnil tohtoročného Trienále textilu bez hraníc.

Sprievodnou prehliadkou bude výstava Klubu textilných výtvarníkov Arttex v Trenčianskom múzeu v Trenčíne a v Katovom dome.

Otvorenie Trienále textilu bez hraníc a jeho vernisáž sa uskutoční dňa 29. 6. 2012 o 18.00 hod. v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne. Záštitu nad ním prevzali ministri kultúry Slovenskej, Českej a Poľskej republiky.

Fotogaléria

32 fotografií