Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Voľné pracovné miesto. Hľadáme grafika!

Voľné pracovné miesto. Hľadáme grafika!

Hľadáme grafika!

Baví ťa vizuálne umenie, tvorba grafiky, grafických podkladov, prospektov, video prezentácií, sociálne siete . . . ? Chceš vedieť ako vzniká výstava a byť súčasťou celého procesu?

 

Vieš ovládať?

Microsoft Word

Adobe Illustrator
Adobe InDesign
Adobe Photoshop

 

PODMIENKOU pre postup do výberového konania je zaslanie portfólia realizovaných prác a projektov v oblasti grafického dizajnu a fotografie (stačí poslať link na web, stránku, na stiahnutie . . . )

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- Kreativita, grafické cítenie
- Znalosť grafických programov
- Samostatnosť, flexibilita
- Aktívny prístup k práci

- Spoľahlivosť a precíznosť

 

Dosiahnuté vzdelanie:

stredoškolské s maturitou

 

 

 Obsah pracovnej činnosti:

- samostatná tvorba návrhov materiálov /pozvánky, plagáty, katalógy a iné/

- príprava materiálov do tlače

- správa webu, sociálnych sietí /dopĺňanie aktivít, podujatí, fotografií, videí a iné/

- paspartovanie a rámovanie

- vykonávanie iných úloh podľa potreby organizácie v súlade s pracovnou činnosťou

 

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:
-žiadosť o účasť na výberovom konaní
- štruktúrovaný životopis
-kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania
-čestné prehlásenie o pravdivosti zaslaných údajov
-súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Galéria M.A. Bazovského v Trenčíne
  • Termín nástupu: Jún 2021
  • Termín podávania žiadostí: do 25.05.2021
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Odmeňovanie je podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Zamestnávateľ poskytne plat podľa dosiahnutej odbornej praxe min. 681,- eur.

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie):

A.) na adresu:

Galéria M.A. Bazovského

Palackého 27

911 01 Trenčín

Obálku označiť  v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VK GRAFIK“,

alebo

B.) e-mailom na adresu:

gbtrencin@gmail.com

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 25.05.2021 Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Galéria M.A. Bazovského.

Predpokladaný termín nástupu je jún 2021.