Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Výber výstav v Galérii M. A. Bazovského v roku 2010

Výber výstav v Galérii M. A. Bazovského v roku 2010

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne pripravuje v tomto roku niekoľko pozoruhodných výstavných projektov, ktoré prezentujú nielen významné osobnosti slovenskej výtvarnej scény, ale priestor dostanú aj mladí autori.Skvosty slovenského výtvarného umenia uvidíte ešte do polovice marca

V týchto dňoch môžu návštevníci uvidieť vo výstavných sieňach najväčšie klenoty slovenského výtvarného umenia, ktoré pribudli do zbierkového fondu galérie počas bohatej štyridsaťročnej histórie. Rozmanitosť zbierkového fondu dáva návštevníkom záruku, že uvidia to najlepšie, čo vytvorili slovenskí výtvarní umelci od začiatku dvadsiateho storočia až po dnešok. Výstava je prístupná až do 14. marca.

Socha, maľba, grafika a inštalácie

Diela klasikov slovenského výtvarného umenia vystriedajú od 19. marca mladí slovenskí výtvarníci. Odpovede na tvorivé otázky budú hľadať Monika Pavlechová (1976) a trenčiansky rodák Matej Lacko (1983). Spoločná výstava predstaví tvorbu oboch umelcov v dvoch podobách – dvojrozmernej (Matej Lacko, maľba a grafika) a priestorovej – (Monika Pavlechová, inštalácie a videoinštalácie). Projekt je zaujímavým pohľadom na vzájomnú tvorivú komunikáciu oboch výtvarníkov. V rovnakom termíne pripravuje galéria aj výstavu akademického sochára Alojza Drahoša (1954), ktorý je známou osobnosťou slovenskej sochárskej scény, prezentovanej predovšetkým komornou bronzovou plastikou a medailérskou tvorbou, za ktorú získal vo svete mnohé ocenenia.

Život a doba spisovateľa Karla Čapka

Nemenej zaujímavou je výstava pri príležitosti 20. výročia udeľovania Ceny Karla Čapka („ Život a doba spisovateľa Karla Čapka 1890-1938“). Verejnosti bude prístupná od 7. mája do 20. júna 2010. Zaujímavosťou je, že vystavené budú i návrhy kostýmov ku hrám bratov Čapkovcov, ktoré pri tejto príležitosti vytvoria študenti Strednej umeleckej školy v Trenčíne.

Galérie si vymenia stále expozície

Galéria M. A. Bazovského v spolupráci s Galériou Jána Koniarka v Trnave pripravujú recipročný projekt, kde si svoje stále expozície vymenia obe spomínané inštitúcie. Rozšírenú a obohatenú expozíciu Miloša Alexandra Bazovského uvidia návštevníci trnavskej galérie od 17. júna do 5. septembra a tvorbu Jána Koniarka zakladajúcej osobnosti moderného slovenského sochárstva môžu obdivovať trenčianski priaznivci výtvarného umenia od 25. júna rovnako do 5. septembra.

Sklárske školy budú vystavovať spoločne

Doplniť ešte môžeme jeden zaujímavý projekt, ktorý spája študentov sklárskych škôl v Lednických Rovniach a českom Valašskom Meziříčí. Výstava s názvom „Krehké stretnutia“ bude prístupná od 22. októbra do 28. novembra 2010. Spoločná prezentácia je výsledkom aktívnej spolupráce sklárskych škôl v rámci Euroregiónu Biele Karpaty. Výstavu, ktorú obohatia malé samostatné kolekcie dvoch profesionálnych sklárov, absolventov vystavujúcich škôl v repríze uvedenú aj na pôde Krajskej galérie výtvarného umenia v Zlíne, v termíne od 7. decembra 2010.