Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Vydali sme: Alojz Petráš - Čas a svetlo

Vydali sme: Alojz Petráš - Čas a svetlo
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne vydala pri príležitosti individuálnej výstavy maliara Alojza Petráša katalóg, v ktorom sa môžu návštevníci bližšie zoznámiť s jeho tvorbou.

Maliarska tvorba Alojza Petráša býva obvykle charakterizovaná ako senzuálna, hedonistická, temperamentná – s poukázaním na živú, romantickú povahu autora, ktorý dáva prednosť spontánnemu tvoreniu. Maliarova tvorba vyrastá z hĺbky osobných zážitkov, pocitov, predstáv a túžob. V nich sa prelína minulosť s prítomnosťou, spolu so situáciami, ktoré sa ho bezprostredne dotýkajú. Zaoberá sa maľbou duchovného obsahu, žánrovou, ale i náboženskými motívmi v zmysle svojho presvedčenia a kresťanskej ikonografie. Petrášove obrazy sú mnohokrát časovo i priestorovo neurčité a tajuplné. V zmysle autorom prijatej kresťanskej filozofie, by sa mal človek obohatiť pokorou a láskou, aby bol pripravený predstúpiť pred svetlo Najvyššieho. Petráš je bytostný kolorista. Objavil nekonečné možnosti farieb. Tie sa stali dôležitým prostriedkom na budovanie rýdzo maliarskeho obrazového priestoru. V každom Petrášovom diele je uchované množstvo dotykov, úkonov a myšlienok tvorcu. Autor obdivuhodne rád maľuje. Jeho maľba je tak prirodzená a samozrejmá ako raňajšia šálka kávy.

Koncepciu katalógu pripravila: PhDr. Alena Hejlová.