Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Vydali sme: Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne 1969-2009 I.

Vydali sme: Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne 1969-2009 I.
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, pri príležitosti 40. výročia svojho založenia vydala publikáciu podrobne mapujúcu vývoj zbierkotvornej činnosti galérie od roku 1969 až po súčasnosť.

 

GMAB 1969-2009 IGaléria vydáva spomínanú publikáciu pri príležitosti 40. výročia svojho zloženia, teda v čase, keď rekapituluje vývoj svojej činnosti v jej jednotlivých sférach. Cieľom publikácie je návštevníkovi a čitateľovi priniesť aspoň v skratke vývoj zbierkového fondu od obdobia konštituovania galérie, až po dnešok.

V úvodnej časti sa riaditeľka Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne PhDr. Danica Lovišková zamýšľa nad poslaním a činnosťou galérie a súčasne analyzuje uplynulé štyri desaťročia v histórii tejto významnej kultúrnej inštitúcie Trenčianskeho kraja.

Jadrom publikácie je chronologicky usporiadaný súbor viac ako šesťdesiatich farebných reprodukcií diel zo zbierkového fondu galérie. Súčasťou je sprievodný text približujúci jednotlivé etapy v procese budovania galerijných zbierok. Autorka PhDr. Alena Hejlová ponúka komplexný pohľad na akvizície galérie zhromaždené počas štyridsaťročnej histórie inštitúcie.

V publikácii sa tiež nachádza aj zoznam autorov zastúpených v zbierkach, ako aj súpis výstavných podujatí realizovaných na pôde galérie, ale aj v iných inštitúciách doma i v zahraničí za obdobie jej existencie.

Publikácia vyšla s finančnou podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja a Trenčianskej nadácie.