Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Vyjsť len tak 5 minút za mesto...

Vyjsť len tak 5 minút za mesto...

Výstava pod názvom „5 minút za mestom“ ponúka  tematicky ucelený, ale neustále o nové diela dopĺňaný  projekt mladých výtvarných umelcov  Jany Hlavenkovej Prekopovej ( nar. 1981, Ilava) a Tomáša Hlavenku (nar. 1977, Brno). Obaja autori, zároveň životní partneri ktorí žijú a tvoria v Brne, v trenčianskej galérii samostatne vystavujú prvýkrát.  Na výstave nevážnou, ľahko humornou a odľahčenou formou, ale často s ironickým podtextom grotesky, predstavujú nielen  maľby ale aj fotografie a priestorové objekty. V akejsi kaleidoskopickej rôznorodosti a až surreálno-iluzívnej autentičnosti tak vytvárajú nečakane  podivný priestor, zložený z mozaiky recyklovaných zážitkov z potuliek prírodou i z obdobia špecifickej ľudovej tvorby 60. – 80. rokov 20. storočia z prostredia záhradkárskych a chatárskych kolónií. V nových asociáciách a netradičných spojeniach  umeleckého videnia  autori tlmočia svoje tvorivé ambície, ale predovšetkým  intenzívny záujem o prírodu a krajinu, nachádzajúcu sa často len niekoľko minút za mestom.
Jana Hlavenková Prekopová, absolventka Ateliéru maľby na FaVU VUT v Brne (2001 – 2007), je maliarkou s výbornou pozorovacou schopnosťou a nápaditými postupmi svojho umeleckého vyjadrenia. V jej tvorbe nájdeme ironické citácie   na svetovo známe obrazy,  diela parodujúce témy socialistického realizmu  (jedno z jej veľkoformátových diel sa stalo aj majetkom Národnej galérie v Prahe), ale aj industriálne motívy komponované do  ornamentálnej rytmiky. V projekte v priestore trenčianskej galérie sa sústredila na zážitky, ktoré v nej rezonujú a s ktorými bola osobne konfrontovaná v minulosti. Sú to spomienky  na detstvo neďaleko Trenčína, ale i na chalupárčenie, záhradníčenie i ľudovú tvorbu súvisiacu s týmto fenoménom. V jej farebne výrazných maľbách sa objavujú ako kolážovité fragmenty, ako záblesky spomienok, súvisiace s týmto obdobím. Na zväčša veľkoformátových plátnach ich niekedy sarkasticky konfrontuje so súčasnou realitou, kde sa v pozadí mihajú útržky nápisov všadeprítomných  reklamných plôch, či akési balansovanie zobrazovaných objektov na hrane neistoty dnešnej doby. V jej výtvarnom programe tak banálne, vyprázdnené a dokonca až gýčovité námety získavajú punc nového zaujímavého spracovania, hodného pozornosti.
Maliarsky priestor dopĺňa Tomáš Hlavenka o vlastné maľby, fotografie, ale predovšetkým sochársky často iluzívne verne  vytvorené  objekty, inšpirované   zážitkami  z tichého putovania krajinou. Ako absolvent Ateliéru  konceptuálnych tendencií a enviromentu na FaVU VUT v Brne (1998 – 2004) sa prírodným témam venuje programovo a dlhodobo. Krajina ho už od detstva fascinuje  svojou  atmosférou, ale aj vzrušujúcou možnosťou  hľadania a nachádzania v nej - nielen námetov pre svoju tvorbu, ale tiež   húb, konárov, kostí a ďalších zaujímavých objektov, ktoré potom ďalej spracováva, recykluje a vdychuje im nové významy a ďalšiu výpovednú hodnotu. Vo svojich dielach upozorňuje na hlboké súvislosti medzi človekom a prírodou, ale i na ľudské hľadačstvo a zberačstvo. Výraznými znakmi jeho umeleckého vyjadrenia  je hravosť, irónia, často až úsmevná recyklácia gýča. Popri iných objektoch predstavuje na výstave najmä sériu húb z kameňov, kostí, ale i spáleného dreva, ktoré precíznym opracovaním evokujú ilúziu skutočnej reality nachádzajúcej sa v prírode. Podobne v jeho tvorbe nájdeme z liatiny odliate stromy, kríky či korene, ktoré, osadené v reálnej krajine vyvolali  živú, kontroverznú reakciu. A tak Hlavenka z prírody nielen čerpá, ale svojím osobitým humorom do nej aj pridáva  a „vylepšuje“ ju po svojom, napr. zámenou organickej a anorganickej hmoty, čím vyjadruje symboliku nikdy nekončiaceho rastu a zániku.
Spoločná autorská prezentácia tak vytvára podivne záhadný zväzok, v akomsi odľahčenom kaleidoskopickom panoptiku absurdnosti, nadhľadu a humoru, ktoré ponúka aj  iný, ako len vážny pohľad na vizualizáciu a prezentáciu výtvarných objektov.