Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Vyšla publikácia Anton Štubňa

Vyšla publikácia Anton Štubňa

Pri príležitosti výstavy venovanej nedožitému jubileu trenčianskeho výtvarníka a fotografa Antona Štubňu vydala Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne reprezentatívnu publikáciu, prinášajúcu pohľady na jeho dielo i život. Publikáciu pripravila kurátorka Ela Porubänová a finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej repubiky a Mesto Trenčín.
Publikácia Anton ŠtubňaPočas svojej tvorivej umeleckej cesty, Anton Štubňa vniesol do média fotografie odvážny a nový pohľad a ako sa v súčasnosti ukazuje, mimoriadne nadčasový a dodnes aktuálny, čo je zrejmé z fotografií charakterizujúcich jeho umeleckú cestu. Dokumentujú to aj v aktuálne vydanej publikácii zaznamenané odborné hodnotenia významných slovenských teoretikov a historikov výtvarného umenia Juraja Mojžiša a Ľudovíta Hlaváča.
Slová uznania možno nájsť aj vo vyznaniach priateľov fotografov – Jána Tluku i Vlada Glossa, ktorí so Štubňom najmä v deväťdesiatych rokoch 20. storočia intenzívne spolupracovali.
Mozaiku života a tvorby tohto pozoruhodného človeka a umelca približujú aj príbehy jeho dvoch gymnaziálnych spolužiakov, ktorým sa spomienky dodnes živo v pamäti vybavujú. Ide o Helenu Krausovú, bývalú vedúcu odboru kultúry v Trenčíne a Karola Hella, pochádzajúceho z Trenčína.
Publikáciu ilustrujú reprodukcie Štubňových diel, ktoré pre čitateľa ponúkajú malú exkurziu do autorovho tvorivého sveta. Pre tých, ktorí ešte výstavu Antona Štubňu nevideli, pripomíname, že v priestoroch Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne je nainštalovaná už len do nedele 30. novembra.
Pracovníci trenčianskej galérie pripravujú pri príležitosti výstavy Antona Štubňu spomienkový večer, ktorý sa uskutoční v piatok 28. novembra 2014 o 17.00 hod. vo výstavných priestoroch. Pri tejto príležitosti sa uskutoční aj prezentácia vydanej publikácie.