Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Výstava Bez rozdielov #1

Výstava Bez rozdielov #1

Výsledok projektu Bez rozdielov bola slávnostná vernisáž diel obrázkov detí s autizmom na tému hasiči.

Dňa 5. augusta sa konalo slávnostné predstavenie výstavy výtvarných diel vytvorených v rámci projektu BEZ ROZDIELOV # 1 v priestoroch galérie M. A. Bazovského v Trenčíne.

 

Bez rozdielov je výstižný názov podujatia pre deti  na spektre autizmu,  ich rodiny a ich kamarátov. Nultý ročník sa uskutočnil v roku 2022 a po prvotnom úspechu sa dočkal svojho už naozajstného prvého ročníka. Dňa 5. augusta sa konalo slávnostné otvorenie výstavy výtvarných diel vytvorených v rámci projektu BEZ ROZDIELOV # 1 v priestoroch stálej expozície Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne.

Ešte pred samotným otvorením výstavy sa deti a ich rodiny mali možnosť dvakrát stretnúť v priestoroch galérie na tvorivých podujatiach. Tam mali vytvorené podmienky priestorové aj materiálové na svoju jedinečnú tvorbu a mohli sa zapojiť do tohtoročnej zaujímavej témy hasiči.

Týmto projektom sa galérie snaží odstrániť predsudky a zvýšiť toleranciu a povedomie voči autizmu. Tento projekt je príkladom toho, ako umenie a kultúra môžu mať pozitívny vplyv na inklúziu, vedomostnú výmenu a osobný rast nielen detí s autizmom a ich komunitu.

Organizátorom projektu BEZ ROZDIELOV je: občianske združenie Marcus SK (www.ozmarcus.sk) a Galéria M.A. Bazovského v Trenčíne .

Do projektu sa zapojili: HANS občianske združenie , Za kultúrou s TNOS , Kaufland , Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky , Soblahovskí hasiči .

Projekt finančne podporili: Trenčiansky samosprávny kraj , Trenčín .

 

Fotogaléria

58 fotografií