Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Výstava: Juraj a Matej Čutek - Socha, maľba, grafika

Výstava: Juraj a Matej Čutek - Socha, maľba, grafika
Zatiaľ čo sochárska tvorba Juraja Čuteka, významného slovenského sochára, je verejnosti známa a bola už prezentovaná na mnohých samostatných výstavách doma i v zahraničí, predstavenie syna - Mateja Čuteka v takomto rozsahu má premiéru.

Juraj Čutek (ročník 1957) absolvoval štúdium na Vysokej škole umeleckopriemyselnej v Prahe , v ateliéri prof. J. Malejovského (1977 - 1983). Venuje sa komornej a monumentálnej sochárskej tvorbe, maľbe, kresbe, tvorbe autorského nábytku, sochárskemu dotváraniu interiérov a exteriérov budov. Od roku 1984 realizoval celý rad samostatných výstav (Bratislava, Praha, Trenčín, Brno, Banská Štiavnica, Prešov, Zürrich, Paríž, Utrecht a Haag) a zúčastnil sa mnohých kolektívnych výstav a sympózií doma a v zahraničí. Je zastúpený vo viacerých verejných i súkromných zbierkach na Slovensku a v zahraničí. Žije a tvorí v Bratislave.

Sochárska tvorba Juraja Čuteka je nezameniteľná a ľahko identifikovateľná. Jeho sochy sú bravúrne komponované z dreva a kovu, aby nám odvážne a s fantáziou tlmočili autorove originálne predstavy, bizarné vzťahy a neobyčajné súvislosti sveta okolo nás. Favorizujúcim materiálom je drevo - jemne vyhladené do takmer dokonalých tvarov , pričom autor s citom a mierou využíva jeho letokruhy, štruktúry a povrchové zvláštnosti. No pútavý sochársky príbeh sa rozvíja až v spojení dreva s kovom - s fragmentmi predmetov, strojov a prístrojov, ktoré už neplnia svoju funkciu a až v odvážnom dialógu s klasickým materiálom drevom nadobúdajú nové významy a hodnoty. Základným prvkom sochárskej tvorby Juraja Čuteka je láskavý humor, jemná irónia , odstup a a nadhľad od našich existenčných problémov. Jeho smutno-veselí harlekýni, pieroti, muzikanti, cyklisti, korčuliari, vzduchoplavci, odvážni priekopníci techniky a civilizácie, sa nám sugestívne prihovárajú, aby nám odhalili iné svety a príbehy, ako sú tie naše - niekedy tak banálne a málo vzrušujúce.

Matej Čutek (1984) absolvoval Školu úžitkového výtvarníctva J. Vydru v Bratislave (2000 - 2004) Venuje sa maľbe, grafike a hudbe. Od roku 2004 sa zúčastnil na viacerých výstavách a na medzinárodnom sympóziu v Banskej Štiavnici (2004). Žije a tvorí v Bratislave.

Tvorba Mateja Čuteka, absolventa Školy úžitkového výtvarníctva J. Vydru v Bratislave (2000 - 2004), sa rozvíja v záujme o abstraktný maliarsky a grafický prejav. Zatiaľ čo grafiky sú disciplinované a opierajú sa o prísnejšiu geometrickú skladbu, v maľbe je autor nespútanejší, energickejší a expresívny. Výrazným inšpiratívnym prvkom je hudba, ktorej sa Matej Čutek venuje aj aktívne. Vo svojich disharmóniách, obzvlášť emotívnom vyjadrení pocitov, monumentálnosti autorovi konvenuje hudba najviac, aby prostredníctvom nej do maliarskych diel zhmotnil svoje videnie a cítenie vonkajšieho, ale najmä výsostne subjektívneho sveta. Bezprostredný diktát zaujímavých farieb, tvarov, línií s výrazným gestickým akcentom, novo definovaných kompozícií a plôch, odzrkadľuje autorovo hľadanie a pokus o formulovanie vlastnej autentickej vízie.