Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Výstava Petra Orieška v Uherskom Hradišti

Výstava Petra Orieška v Uherskom Hradišti

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne v spolupráci s Galériou Slováckeho múzea v Uherskom Hradišti pripravili spoločný výstavný projekt, ktorý prezentuje tvorbu Petra Orieška, významného českého sochára pochádzajúceho zo Slovenska. Vernisáž výstavy sa v Uherskom Hradišti uskutoční vo štvrtok 5. februára.
Peter Oriešek patrí k popredným osobnostiam súčasného sochárstva a kresby. Okrem voľnej sochárskej tvorby (monumentálnej aj komornej plastiky a reliéfu) medailérstva, kresby a fotografie sa venoval tiež aj pedagogickej činnosti (pôsobil na AVU, VŠUP v Prahe). Oriešek je brilantný modelár. Jeho plastiky, reliéfy sú dokonale prepracované do najmenších detailov. Či už vo voskových modeloch alebo odliate v bronze, živici, vždy priamo hmatateľne vyžarujú napätie a emócie. V jeho diele sa objavuje čisto ľudská i zvieracia figúra. Tiež jeho dramatické kresby zachytávajú zvieratá, často neskutočné, mystické, ktoré symbolizujú nebezpečie ohrozujúce ľudský svet, útočníka na ľudské bytie. Taktiež ani Orieškov ľudský svet nie je idilický, násilie je v ňom skoro všadeprítomné. Jeho diela sú zastúpené vo verejných i súkromných zbierkach doma i v zahraničí. V minulom roku tvorbu Petra Orieška predstavila Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, tentokrát sa Orieškova tvorba bude uchádzať o priazeň návštevníkov Galérie Slováckeho múzea v Uherskom Hradišti. Výstava potrvá do 29. marca 2015.

Pozvanka Peter Oriešek