Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Výstavný plán na rok 2015

Výstavný plán na rok 2015

13.2. 2015 – 22.3. 2015

Nové Mosty / New Bridges: 11:11

(kurátori: Louise Ritchie / Karol Felix, za GMAB Ela Porubänová)
I. poschodie, II. poschodie

Výstava predstavuje reprezentačný výber autorov Spoločnosti škótskych umelcov v konfrontácii s tvorbou slovenských a českých výtvarníkov. Výber autorov sa riadi snahou o vytvorenie priestoru pre vznik výtvarného dialógu medzi autormi pracujúcimi s rôznym výtvarným programom v jednotlivých výtvarných médiach s ambíciou nájsť možné paralely medzi nimi.

27.3. 2015 – 10.5. 2015

Jana Hýbalová Ovšáková: Tiché maľby

(kurátor: Elena Porubänová)
II. poschodie

Jana Hýbalová Ovšáková vo svojich maľbách detailov prírodného a vodného sveta, sveta medúz, tráv, machov a listov svojou naliehavou sústredenosťou, trpezlivo a precízne znovu a znovu opakovanou do nových variácií a cyklov ponúka nevšedný duchovný zážitok. Jej vodné obrazy sú snivé a priezračné, ako aj tvorba, ktorá je jemnou metaforou na nekonečne objavný a neuveriteľný svet prírodných krás okolo nás.

27.3. 2015 – 10.5. 2015

Vladimír Gažovič: Grafická tvorba

(kurátor: Alena Hejlová)
I. poschodie

Tvorba Vladimíra Gažoviča čerpá z umeleckého odkazu symbolizmu, secesie, expresionizmu, surrealizmu i najnovších výtvarných prúdov. Stavia na vnútornom rozkývaní morálnych a etických hodnôt súčasného človeka, opantaného vidinou hmotných pôžitkov. Pre európsku i svetovú grafiku rozvinul nové možnosti v technike farebnej litografie tlačenej z kameňa. Rozpracoval techniku nanášania a vrstvenia farebných tušových lazúr, striekania, vykrývania a nových postupov v práci s litografickými kriedami.

15.5. 2015 – 28.6. 2015

Karol Felix – maľba, grafika, objekty

(kurátor: Alena Hejlová)
I. poschodie

Karol Felix sa v Galérii Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne predstaví maľbou, grafikou a objektami. Počas svojej tvorivej cesty si vytvoril vlastný nenapodobiteľný rukopis, v ktorom dominuje geometria. Necháva sa inšpirovať starými civilizáciami. Symboly a odkazy, štylizované znaky autorského písma suverénne zapĺňajú jeho výtvarné kompozície. Karol Felix sa za roky pôsobenia na výtvarnej scéne už etabloval medzi plejádu kvalitných a skúsených autorov – grafikov a maliarov.

15.5. 2015 – 31.5. 2015

Výstava maturitných prác študentov SUŠ Trenčín – odbor propagačné výtvarníctvo

(kurátor: pedagógovia SUŠ)
suterén

Výstavná prezentácia maturitných prác študentov Strednej umeleckej školy v Trenčíne. Na výstave nájdete práce študentov odboru propagačné výtvarníctvo.

15.5. 2015 – 28.6. 2015

Jozef Kostka: Výber zo sochárskeho diela

(kurátor: Elena Porubänová)
II. poschodie

Jozef Kostka patrí medzi výtvarníkov, ktorí významným spôsobom ovplyvnili vývoj slovenského sochárstva. Návštevníci na výstave uvidia tvorbu umelca, ktorý sa zaslúžil o vznik slovenskej národnej galérie, či Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Do svojich diela zakódoval vlastný pohľad na svet a predstavy o ňom, reminiscencie ku svojim najbližším, ku koreňom, z ktorých vyšiel. Vo svojej hlboko humanistickej figurálnej sochárskej tvorbe s lyrickým a poetickým podtónom, hľadal pravdu a krásu, podstatu života a človečenstva. Posolstvo jeho diel smerovalo k človeku a k ľuďom nášho sveta.

3.7. 2015 – 2.8. 2015

Kreatívna zóna POHODA 10

(kurátor: Zuzana Sabová)
I. poschodie, II. poschodie

Kreatívna zóna festivalu Pohoda dovŕši v roku 2015 už svoje 10. výročie. Pri tejto príležitosti sa o.z. BRONZ (4D Gallery) a o.z. Euforion, jej organizátori, rozhodli vystaviť výber z diel, ktoré v kreatívnej zóne festivalu Pohoda vznikali. Počas uplynulých ročníkov sa vystriedali mnohí úspešní výtvarníci, prevažne maliari: Viliam Slaminka, Andrej Dúbravský, András Cséfalvay, Adrian Hnát, Daniela Olejníková, Peter Cvik, Milan Vagač, Katarína, Janečková, Ivana Šateková, Matúš Maťátko, Tomáš Klepoch, Csilla Poláková, Matej Lacko, Peter Sulo, Martin Špirec, Marek Cina, Katarína Sido, Alexandra Barth, Marek Číhal (CZ), Jan Vytiska (CZ), Pavel Ptáčnik (CZ), Rudolf Janák, Dominika Žáková, Juraj Gábor, a mnohí ďalší.

3.7. 2015 – 2.8. 2015

Andrea Uváčiková: Hommage a Flusser

(kurátor: Radka Nedomová)
suterén

Výstava prináša videoprojekciu, ktorá sa zaoberá problematikou technického obrazu. Autorku inšpirovali myšlienky Villéma Flussera. Vznik videa bol akýmsi zavŕšením hry s obrazom ako takým.

7.8. 2015 – 20.9. 2015

Robert Bielik: Maliarska tvorba

(kurátor: Alena Hejlová)
I. poschodie

Robert Bielik svoj maliarsky program nachádzal v čase, kedy maľba prežívala len na okraji záujmu vysokého umenia a sa stávala úlohu zastaraného nepružného média. V dobe kraľovania viedoartu a postkomunistických tendencií Bielik vytrvalo pracoval s olejom, venoval sa figuratívnym námetom, nevyhýbal sa sentimentu a imaginácii, maľoval realisticky a úhľadne. Autorove maľby diváka doslova pohlcujú nervy drávajúcim barokovým pátosom, pripomínajúcim večné vanitas, aby ho vzápätí malým detailom v obraze vrátili do súčasnej reality.

7.8. 2015 – 20.9. 2015

Miroslav Knap: Raj fantázie a labyrint snov

(kurátor: Ľubomír Podušel)
II. poschodie

Výstava Miroslava Knapa si kladie za cieľ zmapovať umelcovo dielo a zhodnotiť jeho vklad do vývinu slovenského výtvarného umenia. Jeho tvorba je príkladom originálnej výtvarnej tvorby, prináša dôkaz o vysokej profesionalite, neopakovateľnej miere poetickej imaginácie a básnického nazerania na svet. Má svoj autentický pôvod a duchovné formy zhmotnené vo farbe a tvare. Jeho diela sú plné snového mysticizmu a pokoja.

25.9. 2015 – 1.11. 2015

Michael Rittstein: Maľba

(kurátor: Alena Hejlová)
II. poschodie

Michael Ritttstein patrí k najvýznamnejším predstaviteľom expresívnej figurálnej maľby. Pre jeho tvorbu je charakteristická výrazová nadsádzka, tvarová deformácia, nezameniteľný kolorit, dejová groteska, sarkazmus a vtip, ale aj desivé vízie zo smerovania konzumnej spoločnosti a jej fetišizácie. Okrem prevažujúcej maľby sa autor venuje kresbe, grafike, ilustráciám a priestorovým inštaláciám.

25.9. 2015 – 1.11. 2015

Jozef Hobor: Socha, Jaroslava Hoborová: Smaltované šperky

(kurátor: Elena Porubänová)
II. poschodie

Spoločná výstava manželov Jozefa a Jaroslavy Hoborovcov predstavuje osobitú sochársku a šperkársku tvorbu umelcov po prvý raz v Galérii Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne. Jozef Hobor sa pravidiel zúčastňuje všetkých kolektívnych prehliadok komornej sochárskej tvorby, ktoré trenčianska galéria pravidelne organizuje. Výnimočnosť jeho autorského prejavu spočíva v najjemnejšie prepracovaných finesách jeho umeleckého sochárskeho rukopisu. Zaujímajú ho ľudské príbehy i prírodné inšpirácie. Jaroslavu Hoborovú oslovil predovšetkým emailové šperky. Aj napriek zložitosti získavania tejto suroviny , závislosti na materiálnom a technickom vybavení si autorka zvolila túto techniku, ako hlavný spôsob vlastnej umeleckej výpovede. Čaro Hoborovej šperkov je poeticky zatavené do tajomných odkazov, signálov a symbolov presvedčivej a odvážnej autorkinej výpovede.

6.11. 2015 - 13.12. 2015

Rudo Prekop: Fotografie

(kurátor: Ela Porubänová)
II. poschodie

Rudo Prekop je v dejinách slovenskej fotografie známy ako autor inscenovaných fotografií, ktorým sa venuje od začiatku svojej tvorby. Patrí k najvýznamnejším predstaviteľom tzv. Slovenskej novej vlny, ktorá sa zásadným spôsobom vymedzila voči silnej tradícii československej dokumentárnej fotografie a skôr sa venovala inscenovaniu fiktívnych objektov, prostredí, svetov a tajuplných posolstiev. Prezentáciou Prekopovej tvorby chce trenčianska galéria verejnosti predstaviť tvorbu ďalšieho zo slovenských fotografov, predstaviteľov „Novej vlny slovenskej fotografie", ktorí zohrávajú významnú úlohu vo vývinovom kontexte nielen slovenskej, ale aj českej súčasnej fotografie.

6.11. 2015 - 13.12. 2015

Igor Mosný: I.M. 55

(kurátor: Danica Lovišková)
I. poschodie

Igor Mosný sa na domácej pôde predstaví samostatnou výstavou pri príležitosti svojho životného jubilea. Sochár je autorom, ktorý neustále prekvapuje - námetmi, predstavivosťou, schopnosťou harmonicky spojiť rôznorodé materiály (kameň, drevo, kov). Do svojich jedinečných, výrazovo silných sôch neváha organicky zakomponovať rezíduá nepotrebných a odložených fragmentov civilizácie. Má obrovský cit pre materiál, technologickú disponovanosť a fantáziu.

6.11. 2015 - 13.12. 2015

Veronika Markovičová: Krasohľad

(kurátor: Radka Nedomová)
suterén

Výstava je snahou autorky prostredníctvom základných fotografických žánrov pochopiť seba samú po emocionálnej i intelektuálnej stránke. Zároveň sa pokúša získať nad sebou akýsi auto-komický nadhľad s nádychom irónie, ktorý diváka vizuálne zaujme, obohatí, pobaví, snaží sa s ním komunikovať, zdieľať rôzne okamihy z prítomnosti i minulosti.

18.12. 2015 - 31.1.2016

Nikolaj Feďkovič: Maľba

(kurátor: Carmen Kováčová, Ela Porubänová)
I. poschodie

Pripravovaná samostatná výstava diel Nikolaja Feďkoviča bud súčasťou série výstav, ktoré sa budú konať vo viacerých galériách nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Výstava sa uskutoční pri príležitosti 70. výročia narodenia tohto umelca. Súčasťou výstavy v Trenčíne budú aj diela zo zbierkového fondu Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne z polovice 90. rokov 20. storočia, ktoré patria k jeho najvýznamnejším prácam. Nikolaj Feďkovič je výtvarnými kritikmi považovaný za nevšedný zjavna európskej i domácej výtvarnej scéne. Po dvadsať ročnom pôsobení v Nemecku sa vracia na Slovensko, kde svoju tvorbu predstavuje na výstavách.

18.12. 2015 - 31.1.2016

Ivan Patúc: Objekty

(kurátor: Alena Hejlová)
II. poschodie

Ivan Patúc je absolventom sochárstva na vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Venuje sa komornej a monumentálnej tvorbe sochárskej tvorbe. Intenzívny dialóg s klampiarstvom Patúc nadviazal v rodinnej klampiarskej dielni. Tu si odskúšal rôzne postupy pracovania s kovom. V tvorbe Ivana Patúca sa snúbi priemyselný polotovar s tradíciou remesla a individuálnym kreatívnym počinom umelca.

Výstavy mimo sídla galérie:

12. 4. – 15. 5. 2015

Jana Malotová: Výber z tvorby

(kurátor: Ela Porubänová)
Galéria Petra Matejku, Nové Mesto nad Váhom

Samostatná výstava autorky, ktorá sa aktívne hlási k novomestským výtvarným tradíciám aj prostredníctvom výstav „Návratistov“, ktorých je členkou. V Bratislave pôsobiaca autorka sa rozhodla predstaviť svoju tvorbu novomestskému publiku v ucelenej výstavnej kolekcii, a tak trochu bilancovať krátko po svojom životnom jubileu, ktoré oslávila v roku 1953. Na výstave, ktorú Galéria M. A. Bazovského pripravuje v spolupráci s Galériou Petra Matejku v Novom Meste nad Váhom, predstaví predovšetkým svoje maľby, pastely, kresby a ilustrácie. Zaznievajú z nich poetické príbehy detstva a mladosti prerozprávané v sugestívnej a optimistickej farebnosti.

22. 5. – 26. 6. 2015

Milan Struhárik: Sochárska tvorba

(kurátor: Ela Porubänová)

Galéria Petra Matejku, Nové Mesto nad Váhom

Samostatná výstava popredného sochára trenčianskeho regiónu sa uskutoční pri príležitosti autorovho významného životného jubilea. Dodnes vitálny, činorodý , pracovitý a aktívne tvoriaci umelec oslávi v roku 2015 vzácnych 80 rokov. Pri tejto príležitosti predstaví vo svojom rodnom Novom Meste nad Váhom výber zo svojej sochárskej a kresliarskej tvorby. Súčasťou výstavy sa stanú nielen sochy z dreva, ktoré mu učarovalo najviac, ale aj z bronzu a predstaví sa aj ako vynikajúci sochár – portrétista. Výstava, ktorú v spolupráci pripravujú Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne a Galéria Petra Matejku v Novom Meste nad Váhom priblíži popri predimenzovaných ženských figúrach, archetypálnych hlavách, aj jeho najnovšiu tvorbu, reagujúcu na realitu súčasnosti.

18.9. – 23. 10. 2015

Novomestský osteň 2015 – bienále kresleného humoru a satiry

(kurátor: Ela Porubänová)

Galéria Petra Matejku, Nové Mesto nad Váhom

Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne spolupracuje s Mestským kultúrnym strediskom v Novom Meste nad Váhom pri príprave súťaže kresleného humoru Novomestský osteň – bienále kresleného humoru a satiry už od roku 1982, ktoré sa koná každé dva roky ako bienále. Posledné roky má toto prestížne podujatie medzinárodný charakter, keď sa súťaže zúčastňujú karikaturisti z celého sveta. Najlepšie práce budú vystavené na pripravovanej výstave a ocenené karikatúry získajú finančné i vecné ceny a zároveň budú uverejnené v publikačnom materiáli, ktorý pri tejto príležitosti MsKS v Novom Meste nad Váhom zakaždým vydáva.

30. 10. – 16. 12. 2015

Vlado Pavlík – Maľba

Juraj Krén – 90. výročie narodenia novomestského maliara

(kurátor: Ela Porubänová)
Galéria Petra Matejku, Nové Mesto nad Váhom

Novomestský rodák Juraj Krén patrí medzi celoslovensky významné osobnosti slovenského maliarstva prvej polovice 20. storočia. Pri príležitosti nedožitého významného životného jubilea výstava predstaví jeho maliarsku i gobelínovú tvorbu zo zbierok Galérie P. Matejku v Novom Meste nad Váhom a Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne.

Vlado Pavlík patrí k dlhoročným neúnavným organizátorom výstav humoru a karikatúry v Novom Meste nad Váhom. Venuje sa maľbe ale predovšetkým je celoslovensky i medzinárodne uznávaným a oceňovaným karikaturistom. Presne rok pred svojimi 65 narodeninami pripraví pre priaznivcov veselého pohľadu na svet výstavu malieb, ktoré ponúkajú svojou atmosférou grotesknú a vtipnú, jednoducho nevážnu mozaiku umelcovej nevyčerpateľnej fantázie, originálnej hravosti a nápaditosti. Jeho, prekvapivo často rozmerné maľby nás pohltia svojím dejom, farebnosťou i bizarnosťou umelcových nápadov. V dnešnej pochmúrnej dobe vyvolajú často už taký vzácny úsmev a radosť v duši.

Výstavy v zahraničí:

február – marec 2015

Peter Oriešek – Súkromná mytológia

(kurátor: Alena Hejlová)
Galéria Slováckeho múzea v Uherskom Hradišti

Peter Oriešek patrí k popredným osobnostiam súčasného českého sochárstva a kresby. Do povedomia kultúrnej verejnosti sa zapísal ako brilantný kresliar, a zdatný modelár, umelec patriaci do rodu figuratívne orientovaných sochárov, nesúci vo svojom expresívno – dramatickom umení odozvu neskororenesančnej dramatickej hybnosti. V polovici roka 2014 sa predstavil na samostatnej výstave v priestoroch Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne. Reinštalácia výstavy bude uvedená v priestoroch galérie Slováckeho múzea v Uherskom Hradišti.