Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

„(Vý)Stavoprojekt Trnava, Trenčín, Piešťany“ dostupná k objednaniu!

„(Vý)Stavoprojekt Trnava, Trenčín, Piešťany“ dostupná k objednaniu!

„(Vý)Stavoprojekt Trnava, Trenčín, Piešťany“ dostupná k objednaniu!


Publikácia skúma históriu jedného z povojnových projektových ústavov bývalého
Československa, Stavoprojektu Trnava, spolu s jeho externými ateliérmi v Trenčíne
a Piešťanoch. Kniha sa v prvom rade zaoberá históriou vybraného projektového ústavu,
taktiež obsahuje rozhovory s bývalými zamestnancami, a množstvo zaujímavých realizácii,
ktoré v Stavoprojekte Trnava vznikali počas celého obdobia fungovania. Posledná časť
publikácie sa venuje výstavám, ktoré sa k výskumu viazali, a vznikali postupne od roku 2018
v Trnave, Trenčíne a Piešťanoch. Publikácia je dvojjazyčná (slovenský a anglický jazyk).


Publikácia sa delí na 4 hlavné časti, a to:
1. História – obsahuje históriu nie len Stavoprojektu Trnava, ale tiež vývoj všetkých
projektových ústavov v povojnovom Československu.
2. Rozhovory – táto časť obsahuje 6 rozhovorov s bývalými zamestnancami z Trnavy,
Trenčína aj Piešťan.
3. Realizácie – zoznam a popis vybraných realizácii zo všetkých troch miest, kde
Stavoprojekt Trnava pôsobil, t. j. z Trnavy, Trenčína a Piešťan.
4. Výstavy – posledná časť je venovaná výstavám, ktoré vznikali postupne od r. 2018,
ktoré sa venovali Stavoprojektu Trnava, a taktiež ateliérom v Trenčíne a Piešťanoch.


Publikácia bola vydaná za podpory Fakulty architektury ČVUT, Ústavu teorie a dějin architektury
(v rámci grantového programu č. SGS20/192/OHK1/3T/15, hl. riešiteľka: Lucia Tóthová, školiteľ: Petr
Vorlík) a s finančnou podporou Spolku architektov Slovenska a Fondu výtvarných umení.


Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

OBJEDNAŤ TU


Hlavná autorka: Lucia Tóthová
Kurátorské texty a medailóny stavieb:
Dominika Chrzanová, Radka Nedomová, Linda Blahová
Prepis rozhovorov: Marek Badinský
Korektúry a preklad: Júlia Kicová
Grafická príprava: Lenka Navrátilová
Recenzenti: Radomíra Sedláková, Peter Szalay
Editorka slovenského textu: Radka Nedomová
Editorka anglického textu: Klára Ullmannová
Vydavateľ: Projekt Hlava 5, občianske združenie
Rok vydania: 2023
Prvé vydanie