Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Záver roka patrí v galérii soche

Záver roka patrí v galérii soche

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne po šiestich rokoch opäť ponúka svojim návštevníkom celoslovenskú prehliadku súčasného komorného sochárstva. Tento ročník bude unikátny i tým, že sa zapája až 95 autorov, ktorí prezentujú viac ako sto osemdesiat svojich diel. 
História prehliadky súčasnej komornej plastiky sa začala písať v roku 1981. Na jej začiatku stáli kurátori PhDr. Danica Lovišková a PhDr. Marián Kvasnička. Neskôr sa na usporiadaní koncepcie výstav podielali aj PhDr. Alena Hejlová a Ela Porubänová, ktoré pripravujú aj tohtoročný, už deviaty výstavný ročník. Celoslovenská prehliadka komornej plastiky mala podľa kurátorky Aleny Hejlovej vo výstavnej dramaturgii trenčianskej galérie vždy pevné miesto: "Význam a podnetnosť takejto výstavy, zachytávajúcej známe i menej známe podoby autorských programov, vznikajúcich v ústraní ateliérov, nás s odstupom rokov vždy viedla k myšlienke pokračovať v kontinuite tohto pozoruhodného a priaznivo prijímaného podujatia".
Logo komorná plastikaKým sa na prvej výstave v roku 1981 svojimi dielami prezentovalo 66 autorov, na každej z ďalších prehliadok bol ich počet vyšší. Tohtoročný deviaty ročník už ponúka svoje výstavné priestory viac ako deväťdesiatim autorom. "Aj v kontexte iných celoslovenských podujatí prezentujúcich komornú sochársku tvorbu, je záujem sochárov o účasť na trenčianskej prehliadke dlhodobo najvyšší," pripomína kurátorka Ela Porubänová.Podľa nej prehliadka umožňuje predstaviť sochársku tvorbu naraz veľkému počtu umelcov a zároveň zachovať a akceptovať slobodu a autenticitu ich umeleckého prejavu.
Súčasné sochársto je podľa kurátorky Aleny Hejlovej bohato rozvrstvené a diferencované do rôzných žánrových i výrazových rovín: "Dvadsaťpäť rokov slobodného umeleckého života otvorilo našim tvorcom okná dokorán všetkým vonkajším podnetom a inšpiráciám a umožnilo im v konečnom dôsledku prirodzene sa profesionálne včleniť do širšieho medzinárodného výtvarného diania".
V tomto roku bolo umožnené prezentovať diela väčších rozmerov, aby mohli vystavovať aj autori, ktorých objekty limitované predovšetkým prostredím interiéru, majú rozmernejšie parametre."Pri čoraz náročnejšej možnosti presadiť sa v súčasnom umeleckom priestore, tohtoročná výstava vyvoláva presvedčenie o životaschopnosti komornej sochárskej tvorby prinášajúcej nové trendy, nové spôsoby umeleckej výpovede. Stáva sa pozitívnym posolstvom o jej ďalšom smerovaní a opodstatnenosti na slovenskej výtvarnej scéne," uzatvára Ela Porubänová.

Fotogaléria

75 fotografií