Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Zelená galéria

Zelená galéria
Galéria sa Vám aj tento rok snaží spríjemniť leto nielen skvelými tvorivými podujatiami a výstavami, ale aj zelenou oázou v centre mesta. Aj tento rok sa nám podarilo vďaka projektu „Zelená galéria“ získať dotácie na revitalizáciu a udržiavanie zelene na nádvorí galérie, ktoré podporilo Mesto Trenčín a výsadbou aj Nadácia SPP.
To, že ideme správnym smerom je Vaša odozva, že sa cítite na nádvorí príjemne a zároveň aj to, že vtáky, hmyz nachádzajú útočisko, obživu a vodu v našich stromoch, kvetoch a mini jazierkach.
Ešte dve prázdninové soboty sme pre Vás pripravili od 10.00 do 13.00 h. podujatia „Leto v galérii“. Budeme sa tešiť na Vašu návštevu.
Ďakujeme Mestu Trenčín za finančnú podporu projektu „Zelená galéria“ a Nadácii SPP za finančnú podporu projektu „Leto v galérii“.

Fotogaléria

13 fotografií