Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

„Zelená galéria“

„Zelená galéria“
Vďaka mestu Trenčín a jeho finančnej podpore z dotácii v oblasti životného prostredia, sme v roku 2022 začali realizovať náš projekt „Zelená galéria“ , ktorého súčasťou je revitalizácia zelene, doplnenie kvetových častí, či dosadenie nových drevín, trvaliek.
Niektoré zásahy ste už mohli vidieť pri letných tvorivých sobotách, alebo podujatiach na nádvorí a ďalšie budú postupne pribúdať, aby sme pre Vás vytvorili zaujímavé tvorivo – oddychové miesto v centre mesta. Za poskytnutú dotáciu ďakujeme.
Ďakujeme Trenčín,  Slovak Flowers 
plagat