Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Žena v tvorbe návratistov

Žena v tvorbe návratistov
Pod týmto názvom bude v priestoroch Mestského kultúrneho strediska pripravená výstava - ako pocta žene, múze, matke - pri príležitosti otvorenia Divadelného festivalu A. Jurkovičovej, každoročne konaného v Novom Meste nad Váhom. Autormi vystavených diel sú umelci - návratisti, ktorých novomestská verejnosť dobre pozná. Jednak sa tu mnohí už predstavili samostatnými výstavami a pravidelne, každých päť rokov sa zúčastňujú na kolektívnych výstavách „Návraty do Nového Mesta nad Váhom“. Popri umelcoch, ktorých tvorba je už zavŕšená a ich diela patria ku trvalým hodnotám súčasného výtvarného umenia, na „Návratoch“ vystavujú predovšetkým súčasní autori. Jednak novomestskí umelci, ale aj takí, ktorí už v Novom Meste nad Váhom nepôsobia, ale dodnes si k nemu uchovali blízky vzťah a myšlienka „Návratov“ v nich naďalej intenzívne rezonuje. Popri abstraktných, krajinárskych a figurálnych motívoch, sa v ich tvorbe práve žena objavuje ako častý objekt ich umeleckého stvárnenia.
 
Karol Ondreička, dieloZ viac ako štyridsiatich umelcov – návratistov, sa na výstave predstaví pätnásť, pre ktorých sa téma ženy stala významnou, niekedy aj rozhodujúcou inšpiráciou. Každý z umelcov, ktorí sa vo svojej tvorbe téme ženy venuje, sa na ženu pozerá pohľadom sebe vlastným, s osobitým a nezameniteľným autorským rukopisom a vlastnou životnou filozofiou i skúsenosťou. Výstava je pozoruhodná rozmanitosťou jednotlivých výtvarných disciplín – od klasických, maliarskych, sochárskych, grafických, kresliarskych techník, až po novátorské prístupy najmä vo fotografii. Na výstave nebudú chýbať diela významných umelcov, ktorých tvorba je už uzatvorená - maliarov Petra Matejku, Juraja Kréna, Ivana Vychlopena, Karola Ondreičku a sochárky Anny Goliašovej - Drobnej. Svojimi prácami sa predstavia súčasní maliari Fedor Matejka, Dagmar Mezricky, Jana Malotová, fotografi Ivan Kozáček, Vasil Stanko a sochári Andrej Goliaš, Marián Polonský, Dušan Košťál. Najnovšiu tvorbu predstavia aj dvaja novomestskí umelci – akademický maliar Ján Mikuška a akademický sochár Milan Struhárik, pre ktorých sa práve žena – jej krása i duchovno – stala objektom celoživotného umeleckého záujmu.
 
Milan Struhárik - dieloV tomto rôznorodom zoskupení výstava predstaví zaujímavú konfrontáciu štýlov i rozmanitých podôb zobrazenia ženy. Nájdeme tu, pre novomestský okruh príznačné lyricko – meditatívne a poeticko – snivé stvárnenie ženy. Najmä v sochárskych dielach sa žena objaví aj v expresívnej štylizovanej i abstraktno – metaforickej podobe, smerujúcej až do symbolu a znaku. Umelci sa nechali unášať krásou a výnimočnosťou ženy od ranného rozpuku mladosti, cez erotickú zmyselnosť až po krásu materstva. Žena u každého z umelcov i umelkýň je zobrazená svojsky, štýlom, ktorý je pre každého z autorov najbližší. V takto tematicky koncentrovanej výstave, môžeme vidieť mnohorakosť pocitov a stupňov jej citilvého a vnútorného emocionálneho zobrazenia. Často je zakomponovaná do prostredia , kde ako jeho neoddeliteľná súčasť sa stáva nositeľkou psychologického výrazu i subjektívnych symbolov. Skôr ako v konkrétnom prostredí sa žena objavuje akoby v snoch – ako múza, madona, túžba, spomienka, či neodbytná myšlienka. Umelecké dielo tak získava ďalšiu sugestívnu dimenziu – môžeme preniknúť do subjektívneho, na prvý pohľad ukrytého podvedomia samotného autora.
 
Ženské podoby v dielach prekypujú raz expresívnou telesnosťou a plnokrvosťou, i nokedy až priezračnou ľahkosťou a rafinovaným zmyselným pôvabom, inokedy dráždivým erotickým vyžarovaním. Žena mala a stále má svoje významné zastúpenie v tvorbe umelcov od nepamäti. Vždy inšpirovala k zobrazenia cudnejším, menej cudným aj erotickým. Ale umenie je o slobode a tá funguje predovšetkým v možnosti vybrať si tému i spôsob zobrazenia. Výstava je pripravená zo zbierkového fondu Galérie Petra Matejku v Novom Meste nad Váhom, Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, Galérie Mesta Bratislavy a aktuálnej tvorby súčasných autorov.