Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Život a doba spisovateľa Karla Čapka 1890-1938

Život a doba spisovateľa Karla Čapka 1890-1938
Rok 2010 je pre milovníkov diela bratov Čapkovcov obzvlášť významný. V januári uplynulo 120 rokov od narodenia Karla Čapka a v máji si pripomenieme 65. výročie smrti Josefa Čapka. V dňoch 21. a 22. mája sa uskutoční jubilejný dvadsiaty ročník udeľovania Ceny Karla Čapka „za propagáciu života a diela bratov Čapkovcov na Slovensku a praktické uplatňovanie česko-slovenskej vzájomnosti.“
Pri tejto príležitosti sa v Galérii Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne uskutoční výstava s názvom „Život a doba spisovateľa Karla Čapka 1890-1938“. Ide o putovnú výstavu, ktorej jazykové mutácie navštívili už mnohé krajiny. Výstava vznikla v roku 2008 pri príležitosti 70. výročia spisovateľovho úmrtia. Výstava je koncipovaná na dvoch desiatkach veľkorozmerných panelov. Organizátorom výstavy je Památník Karla Čapka ve Staré Huti. Súčasťou expozície bude aj výstava návrhov kostýmov ku hrám bratov Čapkovcov, ktoré pripravili študenti Strednej umeleckej školy v Trenčíne.
Výstava bude sprístupnená od 7. mája 2010 a slávnostná vernisáž sa uskutoční v piatok 21. mája 2010 o 17.00 hod. vo výstavných priestoroch Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne.