Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Zreštaurované kresby Ladislava Mednyánszkeho

Zreštaurované kresby Ladislava Mednyánszkeho

V priebehu septembra 2022 až marca 2023 bolo zrealizované odborné reštaurovanie dvanástich kresieb Ladislava Mednyánszkeho. Na základe reštaurátorského výskumu bol zhodnotený stav diel, určené a spresnené deštrukcie ako aj ich celkový charakter.
Už vizuálny prieskum potvrdil, že diela boli adjustované v nevhodných degradovaných paspartách, s použitím nevhodných lepiacich pások. Razantné bočné osvetlenie zviditeľnilo mechanické poškodenia a degradačné procesy v podložke. Pozorovanie diel v protisvetle odhalilo prítomnosť poškodenia plesňového a iného biologického charakteru. Zvýraznilo drobné úbytky, praskliny a trhliny ako i charakter samotných podložiek a sekundárne zásahy vo forme prelepov a doplnkov. UV luminiscencia preukázala prítomnosť pôsobenia mikroorganizmov v podobe fľakov. Primárnym zámerom reštaurovania bolo zachovanie životnosti diel a zabezpečenie ich umeleckej a historickej hodnoty. Cieľom bolo tiež vyzdvihnúť estetické a výtvarné kvality kresieb, ktoré po ukončení reštaurovania galéria odprezentovala na výstave „Ladislav Mednyánszky – zreštaurované kresby zo zbierky GMAB“ v kurátorskej koncepcii Alexandry Mutala. Komplexný reštaurátorský výskum ako aj reštaurovanie realizovala reštaurátorka Mgr. art. Jarmila Tarajčáková, ArtD.

Diela boli zreštaurované vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia.

Fotogaléria

12 fotografií