Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

5.1. Identifikácia účastníka