Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

5.2. Čestné vyhlásenie vzor