Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

6.1. Súťažné zadanie