Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok za rok 2020