Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Rozbor činnosti Galérie Miloša Alexandra Bazovského za rok 2016