Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Chodba - Open call

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne vyhlasuje otvorenú výzvu pre umelcov, dizajnérov, architektov a študentov umeleckých smerov na vytvorenie umeleckej inštalácie (priestorovej, site specific inštalácie, ktorá môže využívať kinetické, svetelné či zvukové prvky) do priestoru vstupného „foajé“ budovy Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne na Palackého ulici. Keďže mesto, verejný priestor, či placemaking je stále viac frekventovaná téma, chceme aj my prostredníctvom súčasného umenia na ňu reagovať, a zároveň ponúknuť priestor galérie na prezentáciu súčasného umenia. O víťazovi rozhodne porota, ktorá výsledky oznámi na webovej stránke a sociálnych sieťach GMAB. Vytvorené dielo bude prezentované verejnosti najneskôr do 31. augusta 2024. TERMÍN UZÁVIERKY JE 15. APRÍL 2024. Prihlasovanie projektov na mailovú adresu: barbora.petrikova@gmab.sk Vyhlásenie výsledkov prebehne 22. apríla 2024. PODMIENKY PRIHLÁSENIA DO SÚŤAŽE: - odovzdanie návrhu s vizualizáciou, krátkou anotáciou v rozsahu max. A4, rozmermi a materiálovým popisom - dielo môže byť inštaláciou, objektom, zvukovou alebo priestorovou inštaláciou, svetelným, či kinetickým objektom, site specific (v priestore foajé nie je priame napojenie na elektriku, nutné použitie predlžovačky, prípadne iné zdroje napätia) - má sa jednať primárne o novovytvorené dielo vytvorené pre daný priestor (nie už hotové dielo) - prihlásiť sa môže jednotlivec alebo kolektív - výzvy sa môžu zúčastniť aj študenti umeleckých vysokých škôl - snaha o minimalizáciu zásahov do stien a stĺpov vo foajé, eliminovať akékoľvek možné poškodenia stien v danom priestore - snaha o zachovanie aspoň čiastočnej priechodnosti foajé - na realizáciu projektu je vyhradený termín 10. – 19. jún 2024 HONORÁR Celkový honorár pre autora/autorov s nákladmi na realizáciu je 5oo,- €. KONTAKY Pre viac informácií: barbora.petrikova@gmab.sk, alexandra.porubcanova@gmab.sk Galéria si vyhradzuje právo nevybrať žiadny z prihlásených projektov.

Fotogaléria

19 fotografií