Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Rekonštrukcia knižnice

Hlavným zámerom rekonštrukcie knižnice bola renovácia priestorov knižnice, ktorá bude prínosom pre odbornú i laickú verejnosť, študentov ale aj pracovníkov galérie. Okrem rekonštrukcie knižnice sa galérii podarilo získať finančné prostriedky na zakúpenie nových publikácii.

Fotogaléria

16 fotografií