Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Rozšírenie a modernizácia depozitára obrazov GMAB

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne na základe Zriaďovacej listiny „odborne spravuje, t.j. nadobúda, odborne eviduje a vyraďuje, ochraňuje, interpretuje, konzervuje, reštauruje a sprístupňuje zbierkový fond, ktorý je s príslušnou dokumentáciou majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe galérie“. Uloženie obrazov by malo byť navrhnuté tak, aby bola zaistená ich bezpečnosť a boli obmedzené možné riziká ich poškodenia, a zároveň neboli ohrození zamestnanci, poverení pracovať so zbierkovým fondom. Galéria Miloša Alexandra Bazovského disponuje celkovo tromi priestormi, určenými na odborné uloženie zbierkových predmetov. Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne spravuje vo svojom zbierkovom fonde 4842 zbierkových predmetov, z toho 1662 obrazov.

Fotogaléria

10 fotografií