Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Podoby tela

Výstava s názvom Podoby tela predstavuje výber plastík zo zbierky Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne. Zobrazenie ľudského tela v umení má dlhú históriu, pričom jeho počiatky súvisia s nástennými maľbami vo francúzskom Lascaux, či španielskej Altamire. Každé obdobie sa vo vyobrazení prejavilo svojským spôsobom, preto nemožno vždy hovoriť o racionálnej interpretácii reality ale o podobe, ktorá súvisela s vtedy aktuálnymi tendenciami. Odlišné vnímanie anatómie ľudského tela ovplyvňuje jeho formálne stvárnenie. Prevedenie v rozličných materiáloch, akými sú napr. mramor, bronz, slonovina, olovo, cín, či kameň, ozvláštňujú a zdôrazňujú autenticitu rukopisu autora tej ktorej plastiky. Výstava Podoby tela zároveň istým spôsobom podporuje v súčasnosti tak často skloňovaný pojem diverzity - práve rozmanitosť a odlišnosť je to, čo z nás robí individuality. Výber vystavených plastík sa nesústreďuje na konkrétneho autora, na názov diela, či na zámer ich vzniku. Spoločným menovateľom sa stáva interpretácia telesnosti a jej rôznorodé podoby. Dynamický spôsob inštalácie zámerne núti diváka k pohybu, k väčšej zaangažovanosti, ktorej cieľom je sprostredkovať okrem pozorovania najmä porozumenie a väčšie spektrum „uhľov pohľadu.“ Autormi diel /vytvorených medzi rokmi 1960 až 1987/ sú: Tibor Bártfay /1922 – 2015/, Drahomíra Beráková-Javorová /1938 – 2023/, Juraj Čutek /1957/, Jozef Fizel /1932 – 1998/, Juraj Hovorka /1926 – 2018/, Miroslav Ksandr /1931 – 2003/, Vojtech Löffler /1906 – 1990/, Jozef Lupták /1945/, Stanislav Mikuš /1953 – 2021/, Klára Patakiová /1930/, Miroslav Pribiš /1957/, Arpád Račko /1930 – 2015/, Milan Struhárik /1935/, Ladislav Šichman /1930 – 2011/, Petr Šturma /1930 – 1995/, Miloš Vavro /1960/ a Olbram Zoubek /1926 – 2017/.

Fotogaléria

35 fotografií