Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

ABELOVÁ – MIŠÁKOVÁ Eva (1956)

Eva Mišáková-Abelová sa narodila 22. decembra 1956 v Trenčíne. Študovala na Akadémii výtvarných umení v Prahe, ateliér monumentálnej maľby, prof. A. Paderlík (1976 – 1982). Maliarska tvorba a kresby Evy Mišákovej - Abelovej oscilujú medzi dielami siahajúcimi do sveta detstva, krehkej, pôvabnej a zraniteľnej mladosti, aby v ďalšíchobrazoch rozvinula závažnejšie filozofické otázky o podobách nášho života, o nevyspytateľnosti medziľudských vzťahov, o osamelosti, hľadaní, ilúziách, ale aj láske a harmónii. Jej figurálne kompozície, akty, portréty, zátišia a krajiny sú plné metafor, fantázie a spontánnosti. Motívy a detaily sa vzájomne často prelínajú, aby v koncentrovanom tvare a výraze, v citlivej farebnosti, vibrujúcej v jemných nánosoch a štruktúrach, ale i v sýtych, žiarivých valéroch, vypovedali o neobyčajnej autorkinej imaginácii, snoch a predstavách, ktoré suverénne prenáša na plochu svojich obrazov.