Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

BRÁNSKY Ľudovít (1918 – 1959)

Narodil sa v roku 1918 v Bošáci. Od roku 1939 študoval na výtvarnom oddelení Vysokej školy technickej v Bratislave. Po absolvovaní školy, ako stredoškolský profesor na Gymnáziu v Trenčíne, sa venoval pedagogickej činnosti, orientovanej na výtvarnú výchovu. Aktívne podporoval rozvoj neprofesionálneho výtvarného prejavu v Trenčíne a okolí. Sám tiež publikoval články o umení. Ilustroval časopisy pre deti a mládež Zorničku a Ohník, kam prispieval i literárne. V maliarskom programe autora mala najvýraznejšie postavenie krajina. Pri jej zobrazení umelec smeroval predovšetkým k impresii, k zachyteniu nálady. V niektorých prácach uplatnením dynamickejšieho a pastózneho rukopisu dosahoval expresivity výrazu, keď odvážne narúšal hladký povrch farebnej hmoty škrabaním rúčkou štetca. Zomrel v roku 1959 pri autohavárii v Mníchovej Lehote.