Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

GROSS Hugo (1894 – 1971)

Hugo Gross sa narodil sa v roku 1894 vo Svinnej. Po prvej svetovej vojne sa cestou z Francúzska zastavil v Mníchove, kde navštevoval súkromnú výtvarnú akadémiu a významné obrazárne. Ďalšie roky trávil v Prahe na umeleckopriemyslovej škole, na Akadémii výtvarných umení v Drážďanoch (1922- 1924) a vo Viedni (1924 – 1925). V roku 1925 sa usadil v Trenčíne, kde s výnimkou rokov 1944 – 1945 žil až do svojej smrti v roku 1971. Autor bol v podstate zástancom konzervatívnych akademických názorov v dokumentárnej precíznosti a technickej disciplinovanosti výtvarného prejavu. Gugo Gross ako obdivovateľ impresionizmu a pointilizmu sa o podobnú výtvarnú techniku pokúsil aj vo svojich krajinomaľbách. Tie sú poznamenané hlbokým zážitkom, ktorý prezrádza silnú citovosť a nostalgickú náladovosť. Časté sú obrazy močarísk a sihotí pri rieke Váh. Vo figurálnych prácach Gross vedel zobraziť bezmenných hrdinov trenčianskej proletárskej society a periférie. Veľa miesta v jeho rozsiahlej tvorbe zaberajú mestské veduty.