Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

HALAŠA Ján (1893 – 1981)

K hlavným predstaviteľom slovenskej amatérskej fotografie medzi dvoma svetovými vojnami patrí Ján Halaša. Halaša sa narodil v Martine roku 1893. Vyštudoval farmáciu na Karlovej univerzite v Prahe ( 1919 ). Z čias pobytu v rodnom Martine sa viaže jeho priateľstvo s významnými dejateľmi vtedajšieho kultúrneho, výtvarného aj literárneho života ( M. Mitrovský, Š. Krčmery, E.B. Lukáč, J. Smrek ). V roku 1921 Ján Halaša začal pracovať v Trenčíne ako lekárnik. V tejto profesii zotrval do roku 1956, kedy prešiel pracovať do Múzea v Trenčíne na pozíciu fotografa. V tom čase sa už naplno venoval fotografovaniu, pričom bol aktívnym prispievateľom časopisu Krásy Slovenska. Jeho nevyčerpateľnými témami boli žánrové krajinárske výjavy, etnograficky zaujímavé časti Slovenska, ľudové obydlia, zvyky, kroje a jaskyniarske námety. Halaša je autorom viacerých obrazových publikácií o Slovensku. Okrem toho skúšal vlasnú umeleckú tvorbu - fotografické kompozície s filozofickým podtextom. Ján Halaša zomrel roku 1981 v Trenčíne.