Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

HOFFSTÄDTER Bedrich (1910 – 1954)

Vaníčkovým talentovaným žiakom, ktorý sa zapísal do slovenského výtvarného diania v súvislosti s Generáciou 1909, nazvanou Svedomím doby, bol Bedrich Hoffstädter. Narodil sa v roku 1910 v Trenčíne. Študoval v Prahe najskôr na Ukrajinskej akadémii (1928 – 30 ), potom na Akadémii výtvarných umení u profesora Nowaka ( 1931 - 36). V roku 1935 absolvoval štipendijný pobyt v Paríži. Od roku 1939 pôsobil v Prahe. V roku 1949 sa definitívne usadil v Bratislave a popri maľbe sa venoval organizovaniu výtvarného života ( člen Skupiny výtvarných umelcov 29. augusta , predseda Slovenskej sekcie ZČSVU ) i pedagogickej činnosti ( na Pedagogickej fakulte i VŠVU ). Vo svojej tvorbe sledoval Nowakovo smerovanie od senzuálnych majstrov figurálneho impresionizmu k Cézannovej metóde konštruktívnej úlohy farby. Tematicky čerpal zo života veľkomesta, z jeho každodenného civilistického prostredia. Sám mal zmysel pre typické stránky života modernej mestskej spoločnosti. Žánrové scény a výjavy z mestských ulíc, električiek, fotografických ateliérov, zápasníckych arén, ihrísk zachytával v zjednodušenej expresívnej skratke. Po roku 1949 sa venoval výlučne krajinomaľbe, v ktorej nadobúdali prevahu realistické tendencie nad cézannovskou konštruktívnosťou. V roku 1954 tragicky zahynul pri autonehode neďaleko Liptovského Mikuláša.