Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

SLAVINSKÁ Irena (1900 – 1972)

Trenčiansky výtvarný región má vzácnu ženskú predstaviteľku v osobe Ireny Slavinskej. Slavinská sa narodila roku 1900 v Trenčíne. Počas gymnaziálnych štúdií pod dohľadom profesora Muszkalaya sa začal rozvíjať jej mimoriadny talent. V rokoch 1921 – 22 študovala na súkromnej škole profesora Wáchu v Brne a v rokoch 1927 – 1930 absolvovala štúdiá na Akadémii výtvarných umení v Budapešti u profesora Oskára Glatza. Po návrate do Trenčína pracovala v školstve, osvete i kultúre. Významným spôsobom prispela k rozvoju amatérskeho výtvarníctva v meste. Od polovice 60. rokov sa odmlčala, pretože ju choroba vyradila z práce. Zomrela v roku 1972. Jej výtvarnému zmýšľaniu bolo blízke spontánne realistické chápanie zobrazovanej skutočnosti. Tóny ženskej citovosti môžeme obdivovať na mnohých kvetinových zátišiach. Zaujímali ju tiež svetelné problémy v obraze, vlastné impresionizmu.