Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Publikačná činnosť

Publikácia M. A. Bazovský

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne sa popri akvizičnej a výstavnej činnosti venuje aj publikačnej činnosti. Galéria vydáva katalógy, alebo iné publikácie venované výstavným projektom prezentovaným v galérii. Vydané publikácie si môžete zakúpiť na recepcii galérie.

Od roku 2017 bude galéria vydávať odborný materiál ku všetkým výstavám v elektronickej podobe, prístupný na webe.

Elektronické publikácie

Publikácie od roku 2010

Publikácie 2000-2009

Publikácie 1990-1999

Publikácie 1980-1989

Publikácie 1969-1979