Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Výstavy 1969-1978

1969

TRENČÍN III. - Výber zo súčasnej slovenskej grafiky. Delová bašta Trenčianskeho hradu, vydaný katalóg

Hugo Gross - obrazy. Trenčianske múzeum v Trenčíne, vydaný katalóg

Pavol Mihaľko - obrazy, kresby. Trenčianske múzeum v Trenčíne, vydaný katalóg

Ján Želibský - obrazy. Trenčianske múzeum v Trenčíne, v spolupráci so SNG v Bratislave a galériou v Nitre

Jozef Šturdík - kresby. Trenčianske múzeum v Trenčíne, v spolupráci so SNG v Bratislave a galériou v Nitre

Milan Laluha - kresby. Trenčianske múzeum v Trenčíne, v spolupráci s MG v Bratislave

Martin Benka - obrazy, kresby. Delová bašta Trenčianskeho hradu, v spolupráci so SNG v Bratislave

Trenčianski výtvarníci. Kragujevac, Čačak, Títova Užica (Juhoslávia) 

 

1970

Jozef Kurjak - Ján Urblík. Trenčianske múzeum v Trenčíne

Výtvarníci z Kragujevca. Trenčianske múzeum v Trenčíne, vydaný katalóg

Trenčianski výtvarníci k 25. výročiu oslobodenia. Trenčianske múzeum v Trenčíne, kino Moskva v Trenčíne, vydaný katalóg

Revolučné a sociálne tendencie v slovenskom maliarstve. Trenčianske múzeum v Trenčíne, prevzatá zo SNG v Bratislave

Anton Štubňa - fotografie. koláže. Trenčianske múzeum v Trenčíne. Slovácke múzeum v Uherskom Hradišti, vydaný katalóg

Bohuslav Kuľhavý - obrazy. Delová bašta Trenčianskeho hradu, prevzatá z galérie v Banskej Bystrici

TRENČÍN IV. - Výber zo slovenskej gobelínovej tvorby. Delová bašta Trenčianskeho hradu, vydaný katalóg

Výber zo slovenskej grafiky. Slovácke múzeum v Uherskom Hradišti

Irena Slavinská. Trenčianske múzeum v Trenčíne, vydaný katalóg

Ľudovít Kudlák - obrazy. Trenčianske múzeum v Trenčíne

Výber zo slovenskej gobelínovej tvorby. Banská Bystrica

 

1971

Bedřich Hoffstädter - obrazy, február. Trenčianske múzeum v Trenčíne, vydaný katalóg

Ľudová maľba a plastika zo zbierok Slováckeho múzea v Uherskom Hradišti, marec. Trenčianske múzeum v Trenčíne

Anton Štubňa - fotografie, marec. Dom kultúry v Dubnici nad Váhom

Výber zo slovenskej maľby 1960-70, marec. Slovácke múzeum v Uherskom Hradišti

Ján Šandora - obrazy, máj. Trenčianske Teplice

Oslobodenie Trenčína vo fotografii, máj. Kino Moskva v Trenčíne

Rudolf Dostál - obrazy, jún, kino Moskva v Trenčíne, vydaný katalóg

Deti, mier a svet, jún, kino Moskva v Trenčíne

Oslobodenie Trenčína vo fotografii, august. Dom kultúry v Dubnici nad Váhom 

Moskva očami detí, august, kino Moskva v Trenčíne, september. Dom kultúry v Dubníci nad Váhom, v spolupráci s Mestskou galériou v Bratislave

Ladislav Zdvíhal - obrazy, september. Trenčianske múzeum v Trenčíne, vydaný katalóg

Ivan Dulanský - obrazy, október. Trenčianske múzeum v Trenčíne, vydaný katalóg

Willy Vopršal - tapisérie, október. kino Moskva v Trenčíne

Milan Struhárik - plastiky, november, priestor námestia v Trenčíne

Trenčianski výtvarníci, december. Mestský dom osvety v Trenčíne, vydaný katalóg

 

1972

Maximilián Schurmann - obrazy, 5.1.-23.1, Trenčianske múzeum v Trenčíne, v spolupráci s Krajskou galériou v Nitre

Boje a víťazstvá, 25.2.-16.3., Trenčianske múzeum v Trenčíne

Jozef Saloň - obrazy, 3.3.-30.3., kino Moskva v Trenčíne

Jozef Jelínek - obrazy, 31.3.-21.4., Mestský dom osvety v Trenčíne

I. celoslovenská výstava výtvarných prác pionierov, 23.4.-6.7., Delová bašta Trenčianskeho hradu, vydaný katalóg

Jozef Kurjak - art protisy, 23.6.-16.7., Trenčianske múzeum v Trenčíne. 20.7.-10.8., Dom kultúry v Dubnici nad Váhom

Česká grafika, 20.7.-13.8., Trenčianske múzeum v Trenčíne

SNP vo výtvarnom umení, august. Mestský dom osvety v Trenčíne. Závodný klub ROH v Bánovciach nad Bebravou

TRENČÍN V. - Výtvarné umenie v architektúre, 13.9.-30.10., Delová bašta Trenčianskeho hradu, vydaný katalóg

Trenčianski amatérski výtvarníci, september. Mestský dom osvety v Trenčíne

Česká krajinomaľba 20. storočia zo zbierok Oblastnej galérie výtvarného umenia v Gottwaldove20.10.-12.11., Mestský dom osvety v Trenčíne, december, Mestská galéria v Bratislave

Ruská rozprávka v detskej kresbe (výstava prác žiakov učiteľky IV. ZDŠ v Trenčíne V. Reislovej), december, kino Moskva v Trenčíne

 

1973   

Ján Matejko - kresby a akvarely z Považia, 4.5.-21.5., Trenčianske múzeum v Trenčíne, vydaný katalóg

II. celoslovenská výstava výtvarných prác pionierov, máj, Delová bašta Trenčianskeho hradu

Neznáme obrazy M. A. Bazovského, 31.5.-30.8..malá výstavná sieň Primaciálneho paláca v Bratislave

Rudolf Moško - výtvarné dotvorenie architektúry, 15.6.-8.7., Trenčianske múzeum v Trenčíne, vydaný katalóg

Trenčianski výtvarníci - Ján Mikuška, Milan Struhárik, Marián Sučanský, 29.6.-12.8., Oblastná galéria výtvarného umenia v Gottwaldove, vydaný katalóg

TRENČÍN VI. - Výber zo súčasnej slovenskej krajinomaľby, 20.7. -20.8.. Delová bašta Trenčianskeho hradu, vydaný katalóg

Trenčiansky hrad vo výtvarnom umení, august. Trenčianske múzeum v Trenčíne, vydaný katalóg

M. A. Bazovský - výber z diela, 16.8.-31.10.. Frýdek-Místek vydaný katalóg

Slovenská krajinomaľba 18. a 19. storočia zo zbierok Mestskej galérie v Bratislave. Trenčianske múzeum v Trenčíne

SNP vo výtvarnom umení, 27.8.-7.9., Kultúrny dom v Bánovciach nad Bebravou

M. A. Bazovský - detvianske motívy. Závodný klub ROH Strojární v Detve

Výber zo súčasnej slovenskej krajinomaľby, 21.10.-28.11., Podunajské múzeum v Komárne

M. A. Bazovský - výber z diela, október. Tatranská galéria v Hornom Smokovci

Súčasné umenie socialistického realizmu NDR, Mestský dom osvety v Trenčíne

Ľudovít Lehen - art protisy. 5.12.1973-21.1.1974, Trenčianske múzeum v Trenčíne, vydaný katalóg

M. A. Bazovský - výber z diela, december. Československé kultúrne stredisko vo Varšave (Poľsko)

Súčasná slovenská krajinomaľba, december. Krajská galéria v Nitre

 

1974

M. A. Bazovský - výber z diela, január - február, Koiobrzeg (Poľsko)

Antonín Slavíček - obrazy, 2.2.-28.2., Trenčianske múzeum v Trenčíne

M. A. Bazovský - výber z diela, 12.2 -10.3.. Okresná galéria v Roudnici nad Labem, vydaný katalóg

Ernest Zmeták - autoportréty, 1.3.-24.3., Trenčianske múzeum v Trenčíne, v spolupráci s Galériou mesta Bratislavy

M. A. Bazovský - výber z diela, 14.3.-15.4., Severočeská galéria výtvarného umenia v Litoměřiciach

Antonín Sláviček - obrazy, 15.3.-15.4., Kultúrne stredisko v Piešťanoch

Antonín Slavíček - obrazy, 19.4.-30.4., Krajská galéria v Nitre

M. A. Bazovský - výber z diela, 23.4.-13.5., Trenčianske múzeum v Trenčíne

M. A. Bazovský, 8.5.-9.6., výstavná sieň v Moste

III. pioniersky výtvarný a literárny Trenčín, 12.5.-19.6., Delová bašta Trenčianskeho hradu, vydaný katalóg

Martin Tvrdoň - obrazy, 16.5.-5.6., Trenčianske múzeum v Trenčíne, v spolupráci s Galériou mesta Bratislavy

TRENČÍN VII. - Slovenskí národní umelci pri príležitosti 30. výročia SNP, 30.6.-11.8., Delová bašta Trenčianskeho hradu, vydaný katalóg

Ľudia a krajina SNP (M. A. Bazovský - obrazy), august, Východočeská galéria v Pardubiciach

Súčasný český gobelín, 23.8.-25.9., Delová bašta Trenčianskeho hradu, v spolupráci s Okresnou galériou v Roudnici nad Labem, vydaný katalóg

SNP vo výtvarnom umení, august, Závodný klub ROH v Bánovciach nad Bebravou, v spolupráci s Krajskou galériou v Nitre, vydaný katalóg

Súčasná slovenská krajinomaľba, 29.8.-5.10., Vlastivedné múzeum vo Frýdku-Místku

M. A. Bazovský - kresby, 30.8.-30.9.,Oblastná galéria výtvarného umenia v Gottwaldove

Čapek- Špála - obrazy, 4.10.-31.10.. Trenčianske múzeum v Trenčíne, v spolupráci s Oblastnou galériou výtvarného umenia v Gottwaldove, vydaný katalóg

M. A. Bazovský - kresby, 1.11.-1.12., Dom umenia v Brne

Portrétna tvorba 18. a 19. storočia na Slovensku, 6.11.-30.11., Trenčianske múzeum v Trenčíne

Marián Mokwa - obrazy, 5.12.-31.12.. Trenčianske múzeum v Trenčíne, v spolupráci s Kultúrnym strediskom PĽR v Bratislave, vydaný katalóg

SNP vo výtvarnom umení, 5.12. -31.12., Gyór (Maďarsko) v spolupráci s Krajskou galériou v Nitre

M. A. Bazovský - z diela, december, Podunajské múzeum v Komárne

 

1975

Česká realistická maľba 20. storočia zo zbierok Galérie výtvarného umenia v Roudnici nad Labem, 7.1.-31.1.. Trenčianske múzeum v Trenčíne, vydaný katalóg

František Jiroudek - obrazy, 4.3.-30.3., Trenčianske múzeum v Trenčíne, katalóg vydaný v spolupráci s Východočeskou galériou v Pardubiciach

Ľudové umenie kraja Halle (NDR), 5.3.-31.3.. Mestské osvetové stredisko v Trenčíne

Desať slovenských krajinárov, 25.3.-27 4.. Východočeská galéria v Pardubiciach, máj, štátny zámok v Broumove, jún, Litomyšl, vydaný katalóg

Slovenská grafika s tematikou boja za slobodu, 9 4 -25.4., výrobné priestory n.p. Merina v Trenčíne

IV. literárny a výtvarný Trenčín pionierov, máj-jún. Delová bašta Trenčianskeho hradu, vydaný katalóg

TRENČÍN VIII. - Slovenská krajinárska fotografia, 12 7. -30.8.. Delová bašta Trenčianskeho hradu, vydaný katalóg

Božena Augustinová - súčasný politický plagát, 1.8.-30.8., Trenčianske múzeum v Trenčíne, vydaný katalóg

Eva Trizuljaková - art protisy. 22.8.-20.9., Delová bašta Trenčianskeho hradu, vydaný katalóg

Marián Polonský - keramika, 27 8.-21.9., Trenčianske múzeum v Trenčíne, vydaný katalóg

Trenčianski výtvarníci, 27.8.-30.9., Kolobrzeg (Poľsko) 4.10.-30.10., Slupsk (Poľsko)

Holečko - Kollárik - art protis, 1.10.-26 10., Trenčianske múzeum v Trenčíne, vydaný katalóg

Výtvarné umenie Zs kraja, 1.10. -30.10., Galéria hradu Merseburg (NDR), 2.11-30.11., Halle (NDR), katalóg vydaný v nemeckom jazyku

Mikuška - Struhárik - Sučanský, 13.11.1975 -15.1.1976, Vlastivedné múzeum vo Frýdku - Místku

Miloš Jiránek - obrazy, 3.12.-31 12.. Trenčianske múzeum v Trenčíne. v spolupráci s Oblastnou galériou výtvarného umenia v Gottwaldove

Súčasné slovenské umenie - krajinomaľba, 18.12. 1975 - 25.2 1976, Slovácke múzeum v Uherskom Hradišti

 

1976

Anton Jaszusch, 3.1.-31.1., Trenčianske múzeum v Trenčíne, v spolupráci s Východoslovenskou galériou v Košiciach

Július Jakoby, 4.2.-28.2., Trenčianske múzeum v Trenčíne, v spolupráci s Východoslovenskou galériou v Košiciach, vydaný katalóg

Július Barta - Alexander Szabó, 4.2.-28.2.. Trenčianske múzeum v Trenčíne, v spolupráci s Galériou mesta Bratislavy

Ladislav Zdvíhal, 1.3.-15.3., n.p Hydrostav v Trenčianskych Bohuslaviciach

Ján Mikuška - Milan Struhárik, 12.3.-30.3., Gymnázium v Novom Meste nad Váhom

Trenčianski umelci k XV. zjazdu KSČ, 8.4.-30.4.,výrobné priestory n.p. Merina v Trenčíne

Od bojov k víťazstvám, 1.5.-30.6.. Záhorské múzeum v Skalici

Ján Berger, 5.5 -30.5.. Mestské osvetové stredisko v Trenčíne, vydaný katalóg

V. výtvarný a literárny Trenčín pionierov, 15.5.-20.6., Delová bašta Trenčianskeho hradu, vydaný katalóg

Kazimír Cebula, 30.6.-20.7., Delová bašta Trenčianskeho hradu, vydaný katalóg

František Tichý, 7.7.-26.7., Trenčianske múzeum v Trenčíne, v spolupráci s Východočeskou galériou v Pardubiciach

M. A. Bazovský - zátišie, 22.7.-30.8.. Mestské kultúrne stredisko v Banskej Štiavnici

TRENČÍN IX. - Zátišie v súčasnej slovenskej maľbe, 30.7. -28.8.. Delová bašta Trenčianskeho hradu, vydaný katalóg

František Kudláč, 3.8.-30.8., Trenčianske múzeum v Trenčíne, v spolupráci s Galériou mesta Bratislavy

Ferdinand Hložník, 18.8.-20.9., Trenčianske múzeum v Trenčíne, vydaný katalóg

SNP vo výtvarnom umení, 25.8.-10.9., kino Moskva v Trenčíne

Výtvarníci Zs kraja - komorná tvorba, 3.9.-10.10., Delová bašta Trenčianskeho hradu

Rudolf Moško, 24.9.-24.10., Trenčianske múzeum v Trenčíne, vydaný katalóg

M. A. Bazovský - kresby, 1.10.-30.10.. Trnava

Budovanie socializmu vo výtvarnom umení, 9.10.-24.10.. Závodný klub ROH n.p. Merina v Trenčíne

Zátišie v súčasnej slovenskej maľbe, 13.10. -31 12.. Slovácke múzeum v Uherskom Hradišti

Ferdinand Hložník, 16.11.1976-16.1.1977, Krajská galéria v Nitre, vydaný katalóg

Ján Šandora, 17.11.-12.12.. Trenčianske múzeum v Trenčíne, vydaný katalóg

 

1977

Pohľady na Durínsko, 6.1.-26.1., Trenčianske múzeum v Trenčíne, v spolupráci s Múzeom mesta Gothy (NDR)

Milan Mravec, 12.1.-31.1.. Mestské osvetové stredisko v Trenčíne, v spolupráci s Galériou mesta Bratislavy

Michal Jakabčic, 9.2.-9.3., Trenčianske múzeum v Trenčíne, v spolupráci s Galériou mesta Bratislavy

Rudolf Moško, február. Galéria mesta Bratislavy

Michal Tillner, 10.3.-28.3., Závodný klub ROH n. p Merina v Trenčíne

Michal Tillner, 11.3.-7.4. Trenčianske múzeum v Trenčíne

Rudolf Moško, 6.4.-7.5.. Východočeská galéria v Pardubiciach

Ladislav Snopek - sochárska tvorba 1970-76, Trenčianske múzeum v Trenčíne

Oľga Bartošíková - zátišia, 15.4.-22.4., výrobné priestory n.p. Merina v Trenčíne

Michal Tillner - obrazy, 19.4.-10.5., Mestská ľudová knižnica v Trenčianskych Tepliciach

Obrazy a grafika - Abelová. Barčiaková, Bada, Kállay, Čarný. Štrompach, 12.5.-5.6.. Trenčianske múzeum v Trenčíne, v spolupráci s Považskou galériou v Žiline

VI. pioniersky výtvarný a literárny Trenčín, 14.5.-27.6., Delová bašta Trenčianskeho hradu, vydaný katalóg

Sovietska grafika (zo zbierok Oblastnej galérie v Banskej Bystrici), jún, Trenčianske múzeum v Trenčíne

Rudolf Altrichter - z tvorby 1945-75, 24.6.-20.7., Delová bašta Trenčianskeho hradu

Národný umelec Jaroslav Gruss, 14.7.-8.8., Trenčianske múzeum v Trenčíne, v spolupráci s Východočeskou galériou v Pardubiciach

Ferdinand Hložník, 20.7.-15.8.. Považská galéria v Žiline

TRENČÍN X. - Výber zo súčasnej slovenskej parkovej a záhradnej keramiky, 29.7.-29.8., Delová bašta Trenčianskeho hradu, vydaný katalóg

Ján Blažek - obrazy, 10.8.-5.9., Trenčianske múzeum v Trenčíne, vydaný katalóg

Alexander Trizuljak - sochy 1945-1977, 2 9.-9.10.. Delová bašta a exteriér Trenčianskeho hradu, vydaný katalóg

Ferdinand Hložník, 8.9. -30.10., Oblastná galéria v Liberci

Národný umelec Miloš Alexander Bazovský - zátišia, 21.9.-31.12., Slovácke múzeum v Uherskom Hradišti, vydaný katalóg

Ľudovít Cziráki, 5.10.-30.10., Mestské osvetové stredisko v Trenčíne, vydaný katalóg

Maľby M. A. Bazovského, 11.10.-20.11, Tatranská galéria v Hornom Smokovci

Slovenské umenie 1945-1977, 15.10.-10.11., Gyór (Maďarsko)

Premeny človeka a krajiny v dielach západoslovenských výtvarníkov, 26.10.-10.11., Gyór (Maďarsko)

Ján Šandora, október, foyer Divadla pre deti a mládež v Trnave

Ján Šandora - obrazy zo ZSSR, 14.11.-30.11., Závodný klub ROH n. p. Merina v Trenčíne

Alexander Trizuljak - z tvorby rokov 1945-1977, november, Oblastné podunajské múzeum v Komárne

Premeny človeka a krajiny v dielach západoslovenských výtvarníkov, 27.11.1977 - 15.1.1978, Weissenfelse (NDR)

Ján Šandora - obrazy zo ZSSR, 18.12.1977-10.1.1978. Slovenské národné múzeum v Myjave

Jozef Holoubek 1892-1967, 21.12.1977-20.1.1978, Trenčianske múzeum v Trenčíne

 

1978

Trenčín od Februára 1948 po socialistickú súčasnosť v dielach trenčianskych výtvarníkov, 21.1.-1.3.. Trenčianske múzeum v Trenčíne

Julián Filo - obrazy 1972-1977, 3.3 -3.4.. Trenčianske múzeum v Trenčíne, katalóg vydaný v spolupráci s Galériou mesta Bratislavy

Slovenská krajinomaľba, 13.3.-3.4., Múzeum SNR v Myjave

Ladislav Berák - Marián Sučanský, 7.4 -2 5., Trenčianske múzeum v Trenčíne, vydaný katalóg

Boje a víťazstvá, 11.4.-31.5.. Klub kasární Podjavorinských partizánov v Novom Meste nad Váhom

M. A. Bazovský - výber z diela, 17.4.-29.5., Múzeum SNR v Myjave

M. A. Bazovský - výber z diela, 27.4.-11.6.. Oblastná galéria v Liberci, vydaný katalóg

Teodor Jozef Mousson, 5.5.-31.5, Trenčianske múzeum v Trenčíne, v spolupráci s Východoslovenskou galériou v Košiciach

Ladislav Berák - Marián Sučanský, 5.5.-31.5., Považská galéria v Žiline

VII. celoslovenská výstava výtvarných a literárnych prác pionierov, 20.5.-30.6.. ÚD PMKG v Bratislave, vydaný katalóg

Rudolf Moško, 23.5.-30.6., Oblastná galéria výtvarného umenia v Gottwaldove

Josef Brož - obrazy, 6.7.-26.7., Trenčianske múzeum v Trenčíne, v spolupráci s Východočeskou galériou v Pardubiciach

Talianska krajina - Ernest Zmeták, 2.8.-4.9. Trenčianske múzeum v Trenčíne, v spolupráci s Východoslovenskou galériou v Košiciach

M. A. Bazovský - výber z diela, 6.8. -30.9., Horácká galéria v Novom Meste na Morave

Slovenská krajinárska fotografia 1945-1975, 18.8.-20.9., Vojenské učilište Podjavorinských partizánov v Novom Meste nad Váhom

Jozef Vrtiak - obrazy, 6.9.-3.10., Trenčianske múzeum v Trenčíne, vydaný katalóg

Marián Sučanský, 19.9.-3.10., Oblastné podunajské múzeum v Komárne

Jozef Vrtiak - obrazy, 26.9.-15.10., Závodný klub ROH n. p. Merina v Trenčíne

Milan Stano - grafická tvorba, 20.10.-12.11., Závodný klub ROH n. p. Merina v Trenčíne

Milan Stano - vietnamské motívy, 20.10.-12.11., Trenčianske múzeum v Trenčíne

Milan Stano - vietnamské motívy, 15.12.1978-10.1.1979. Vojenské učilište Podjavorinských partizánov v Novom Meste nad Váhom

Anna Goliášová - Drobná - sochy a kresby 1973-1978, 15.12.1978-15.1 1979, Trenčianske múzeum v Trenčíne, vydaný katalóg