Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Výstavy 1989-1998

1989

 

 • Slovenské zátišie, január. KIS ČSSR Štetín (Poľsko)
 • Albín Brunovský a jeho žiaci, január-február, KIS ČSSR Berlín (NDR)
 • Akt v slovenskej grafike, 13.1.-19.2., GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
 • Jozef Drozd - kresba, 13.1.-19.2., grafický kabinet GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
 • M. A. Bazovský - výber z diela, 26.1.-5.3.. Turčianska galéria v Martine
 • Výber zo slovenskej krajinomaľby. 15.2.-5.3., Dom kultúry ROH v Púchove
 • Majstrovské diela 12.-19. storočia zo zbierok Stredočeskej galérie v Prahe, 24.2.-2.4., GMAB v Trenčíne
 • Národný umelec M. A. Bazovský - kresba, 24.2.-2.4., grafický kabinet GMAB v Trenčíne
 • XX rokov slovenskej grafiky. 7.4.-14.5.. GMAB v Trenčíne
 • Výber zo slovenskej krajinomaľby, 18.4.-28.4.. Mestské kultúrne stredisko v Topoľčanoch
 • Dušan Nágel - výber z tvorby, 12.5.-9.6., Mestské kultúrne stredisko v Novom Meste nad Váhom
 • Výtvarní umelci Saratovskej oblasti, 22.5.-28.5., GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
 • Výtvarní umelci Zs kraja 45. výročiu SNP a bojov na Dukle, 22.5.-19.7., GMAB v Trenčíne
 • Maľba - grafika - plastika zo zbierok AVS v Prahe na počesť 45. výročia SNP, 26.5.-18.6., GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
 • Marián Komáček - maľba - grafika, 23.6.-30.7., GMAB v Trenčíne
 • Premeny maľby a grafiky - výber zo súčasného československého výtvarného umenia, 23.6.-20.9., GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
 • Národný umelec M. A. Bazovský - obrazy a kresby 1899-1968, 26.6.-27.8., Středočeská galéria v Prahe
 • Miloš Alexander Bazovský, 1.7.-24.8., Západoslovenské múzeum v Trnave
 • Výber zo slovenskej krajinomaľby, 4.7.-14.7., Mestské kultúrne stredisko v Bánovciach nad Bebravou
 • Výtvarní umelci Zs kraja 45. výročiu SNP a bojov na Dukle. 27.7. -31.8., Turčianska galéria v Martine
 • Národný umelec Jan Habarta - výber zo sochárskej tvorby. Jiň Habarta – výber zo sochárskej tvorby. 28.7.-27.8., Delová bašta Trenčianskeho hradu, vydaný katalóg
 • Štefan Roskoványi, august, KIS ČSSR Havana (Kuba)
 • Šperk a odev v tvorbe súčasných slovenských výtvarných umelcov, 3.8.-27.8., GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
 • Miloslav Stibor - fotografia. 3.8.-27.8.. GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
 • SNP vo výtvarnom umení. 24.8.-30.9.. Okruhový dom armády v Trenčíne
 • Pocta slovenskej krajine, august- september. KIS ČSSR Varšava (Poľsko)
 • Grafická škola Albína Brunovského. september. KIS ČSSR Bukurešť (Rumunsko)
 • Súčasná slovenská grafika, september, Zväz výtvarných umelcov v Kyjeve (Ukrajina)
 • Pavol Muška - výber z tvorby 1973-1988. 8.9.-1.10., GMAB v Trenčíne
 • Stanislav Tropp - konštrukcie, kresba, grafika, 8.9.-1.10., grafický kabinet GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
 • M. A. Bazovský - z tvorby, 26.9.-20.10.. Dom ČSSP v Galante
 • Trenčianski výtvarníci, október, Saratov (ZSSR)
 • Slovenská krajinomaľba. 2 10.-20.10., Dom kultúry ROH v Púchove
 • Miloš Balgavý - sklo. 6.10.-29.10., GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
 • Maliari z Kragujevca. 6.10. -29.10., GMAB v Trenčíne
 • Ladislav Kobza - ČSĽA vo fotografii, 6.10.-31 10.. Okruhový dom armády v Trenčíne
 • Návraty do Nového Mesta nad Váhom, 3.11.-8.12.. Mestské kultúrne stredisko v Novom Meste nad Váhom
 • TRENČÍN'89 - Bienále súčasnej československej komornej plastiky. 10.11.1989-18.1.1990, GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg

 

1990

 

 • Stanislav Balko - Volanie v šedom. 12.1-11.3.. GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
 • Milan Paštéka - monológy. 12.1-11.2.. GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
 • Súčasná československá komorná plastika, 6.2 -18.3.. výstavná sieň Mánes v Prahe
 • Dušan Kállay - grafiky a ilustrácie, 16.2.-18.3.. GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
 • Kamila Štanclová - grafiky a ilustrácie, 16.2.-18.3.. GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
 • Ján Hoffstädter - plastika. 16.2.-18 3., GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
 • Zátišie v slovenskom výtvarnom umení, 26.3.-24.4., Mestské kultúrne stredisko v Novom Meste nad Váhom
 • Jan Rýz - obrazy, 30.3.-6.5., GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
 • Juraj Čutek - sochy. 30.3.-6.5.. GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
 • Jiří Vlach - medaile, plakety, reliéfy, plastiky, kresby. 30.3.-6.5., GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
 • Súčasná slovenská grafika, 25.4.-31.5., Mestské kultúrne stredisko v Háve
 • Premeny maľby a grafiky, máj. KIS ČSSR Budapešť (Maďarsko)
 • Výtvarné umenie 19. storočia zo zbierok Stredočeskej galérie v Prahe, 11.5.-17.6.. GMAB v Trenčíne
 • M A. Bazovský - výber z diela. 25.5.-31.5.. Odborový zväz Tatra v Bánovciach nad Bebravou
 • Grafická škola Albína Brunovského, jún - júl, KIS ČSSR Budapešť (Maďarsko)
 • Výtvarní umelci Západoslovenského kraja, 22.6.-2.9., GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
 • Bronislav Pavlík - fotografia, 22.6.-2.9.. GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
 • Albert Smolka - šperk, 22.6.-2.9.. GMAB v Trenčíne vydaný katalóg
 • Juraj Čutek - plastika, 4.7.-9.9., Středočeská galéria v Prahe
 • Grafika z ČSFR, 7.7.-27.7., Werkstubengalerie "In der Gerbgruben" v Neusiedl am See (Rakúsko)
 • Ladislav Berger - napätia a prieniky, 13.7 -12.8., Delová bašta Trenčianskeho hradu
 • Milan Paštéka - maľba, Ján Hoffstädter - plastika, Kulturverein Pannonia Breitenbrunn (Rakúsko)
 • Maľba a grafika z ČSFR. 31.8.-30.9., Landesgalerie im Schloss Esterházy Eisenstadt (Rakúsko)
 • Zo starého Trenčína. 3 9.-9.9.. GMAB v Trenčíne
 • Svetozár Abel - výber z celoživotného diela. 14.9.-4.11., GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
 • Marián Minarovič- Róbert Brun - ilustrácie pre deti, 14.9.-4.11., GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
 • Súčasná česká maľba a plastika - výber, 9.11.-9.12., GMAB v Trenčíne
 • Bratislava pozdravuje Brémy, 17.11.-14.12.. kultúrne domy v Brémach (SRN)
 • Akt v slovenskej grafike 20. storočia zo zbierok OG MAB, november-december. KIS ČSSR Bukurešť (Rumunsko)
 • Rudolf Moško - obrazy, kresba. Iľja Holešovský - keramika, 5.12.1990-6.1.1991, výstavná sieň Derby v Slušoviciach
 • Vianočný salón, 7.12. -20.12.. Mestské kultúrne stredisko v Novom Meste nad Váhom
 • Jar, leto, jeseň, Zimka - výstava Ondreja Zimku, 14.12.1990-13.1 1991, GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg

 

1991

 

 • Victor Vasarely - výber z dielo, 18.1.-17.2.. GMAB v Trenčíne, v spolupráci s Podunajským múzeom v Komárne
 • Ondrej Zimka - jar, leto. jeseň. Zimka. 18.1-24.2.. Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici
 • Súčasná slovenská grafika, február-marec. KIS ČSSR Moskva (ZSSR)
 • Jan Hála - výber z diela. 22.2.-31.3.. GMAB v Trenčíne,v spolupráci s Tatranskou galériou v Hornom Smokovci a Galériou mesta Bratislavy
 • Peter Lehocký - z dizajnu a voľnej tvorby II., 1.3.-31.3.. Galéria mesta Bratislavy
 • Ondrej Zimka - jar, leto, jeseň, Zimka, 7.3.-7.4. Galéria výtvarného umenia v Prešove
 • Mladá grafika a plastika, 5.4.-5.5.. GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
 • Branislav Pavlík - fotografie, apríl, máj, Búrgerhaus Oslebshausen Bremen, Búrgerhaus Hemmelingen Bremen (SRN)
 • Branislav Pavlík - fotografie, apríl, máj, Búrgerhaus Oslebshausen Bremen, Búrgerhaus Hemmelingen Bremen (SRN)
 • Ondrej Zimka -jar, leto jeseň, Zimka, 26.4.-17.5., KIS ČSSR, Budapešť (Maďarsko)
 • Juraj Oravec, Ivan Minárik, Igor Mosný - maľba a socha, 10.5.-9.6., GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
 • Katharina Prantl - obrazy. Michael Blank - objekty, 8.6.-20.6., GMAB v Trenčíne
 • Insíta'91, 14.6.-28 7. GMAB v Trenčíne, v spolupráci s firmou Arttep v Stupave, vydaný katalóg
 • Sveťo llavský - inventúra. 2.8 -1.9. GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
 • Súčasný slovenský sklenený a strieborný šperk - výber, 2.8.-1.9. GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
 • Súčasný slovenský exlibris. 30.8.-15.9.. Werkstubengalerie "In der Gerbgrube" u Neusiedl am See (Rakúsko)
 • Viera Kraicová - tempery, 6.9.-6.10, GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
 • Iľja Holešovský - výber z tvorby. 6.9.-6.10.. GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg  
 • Olbram Zoubek - výber zo sochárskej tvorby. 11.10.-17.11., GMAB v Trenčíne
 • Andrej Rudavský - výber z tvorby. 11.10.-17.11., GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
 • Mária Rudavská - výber z tvorby, 11.10.-17.11. GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
 • Viera Kraicová - tempery, 24.10. -17.11. Galéria výtvarného umenia v Prešove
 • Karol Ondreička - grafika, ilustrácie, 111 -22.11. Mestské kultúrne stredisko v Novom Meste nad Váhom, vydaný katalóg
 • Rakúsko-slovenská kultúrna jeseň, 4.11 -15.11 GMAB v Trenčíne,v spolupráci s Generálnym konzulátom Rakúskej republiky a so SNG v Bratislave
 • Carl Croll a česká krajina 19. storočia. 29.11.1991-22 1.1992. GMAB v Trenčíne, v spolupráci so Středočeskou galériou v Prahe
 • Vianočný salón, 6.12 -20 12.. Mestské kultúrne stredisko v Novom Meste nad Váhom

 

1992

 

 • Súčasný slovenský exlibris, 9 1.-1.3., Oravská galéria v Dolnom Kubíne
 • M A. Bazovský - výber z tvorby, 23 1 -27.2., KIS ČSFR Budapešť(Maďarsko)
 • Viera Kraicová - tempery 1966-1991. 30.1.-8.3., Galéria mesta Bratislavy
 • Stanislav Stankoci - maľba. 31.1.-29 3. GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
 • Oto Bachorik - socha. 31.1-29.3.. GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
 • Výstava archívnych dokumentov k 580. výročiu povýšenia Trenčína na slobodné kráľovské mesto, 14.2.-29.2.. GMAB v Trenčíne, v spolupráci s Trenčianskym múzeom a Štátnym okresným archívom v Trenčíne
 • Viera Kraicová - tempery 1966-1991. 12.3.-12 4.. Oravská galéria v Dolnom Kubíne
 • Slovenské výtvarné umenie XX. storočia -1. časť. 16.3 -3.4.. Mestské kultúrne stredisko v Novom Meste nad Váhom
 • Ivan Minárik - Igor Mosný - Juraj Oravec, 7.4.-30 4 Kultúrne a spoločenské stredisko v Piešťanoch
 • Obklopený horami - Jeruzalem v izraelskej grafike sedemdesiatych a osemdesiatych rokov. 8.4.-26.4.. GMAB v Trenčíne, v spolupráci s MK SR. Veľvyslanectvom Štátu Izrael
 • Súčasný slovenský exlibris. 8 4.-26.4. GMAB v Trenčíne
 • Slovenské výtvarné umenie XX. storočia - II časť. 21 4. -22.5.. Mestské kultúrne stredisko v Novom Meste nad Váhom
 • Hana Cigánová - Zuzana Cigánová - scénografia. 6 5.-12.7.. GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
 • Bronislav Pavlík - O svetle a tvare - fotografie, 2.6.-31.8 Werkstubengalerie "In der Gerbgruben" v Neusiedl am See (Rakúsko)
 • Slovenské výtvarné umenie XX. storočia zo zbierok GMAB. 1.7.-25.9.. Mestské kultúrne stredisko v Galante
 • 659 Mladí výtvarní umelci ČSFR -1 Minárik. J. Oravec - maľba I. Mosný - socha. 9.7 -9.8.. Neues Musiktorum Viktring. Klagenfurt (Rakúsko)
 • Informel - slovenská abstrakcia. 1960-1966, 17.7 -16.8., GMAB v Trenčíne, v spolupráci s Galériou mesta Bratislavy
 • Maliarsko-sochárske sympózium. 19.7.-3.8., Werkstubengalerie "In der Gerbgruben", v Neusiedl am See (Rakúsko)
 • Súčasný český a slovenský exlibris. 23 7. -30.8.. Galéria Artotéka v Bratislave
 • Mladá slovenská grafika o plastika - výber. 6.8.-10.9. KIS ČSFR Budapešť (Maďarsko)
 • M. A. Bazovský - výber z diela. 15.8.-30.9 Zemplínske múzeum v Michalovciach
 • T. J. Mousson - výber z tvorby, 21.8.-20.9., GMAB v Trenčíne. v spolupráci so Zemplínskym múzeom v Michalovciach, vydaný katalóg
 • Agnesa Sigetová - Úniky a úteky - kresby. 25.9.-1.11., GMAB v Trenčíne, katalóg vydaný v spolupráci so Šarišskou galériou v Prešove
 • Ivan Pavle - výber z tvorby. 6 11.-13 12., GMAB v Trenčíne v spolupráci s Oravskou galériou v Dolnom Kubíne, vydaný katalóg
 • Jozef Hobor - výber z tvorby 6 11-13 12.. GMAB v Trenčíne, v spolupráci s Oravskou galériou v Dolnom Kubíne, vydaný katalóg
 • Vianočný salón '92 - výber zo slovenského výtvarného umenia. 3.12 -18.12 , Mestské kultúrne stredisko v Novom Meste nad Váhom
 • Betlehemy zo zbierok Oravskej galérie. 18.12.1992-31.1.1993, GMAB v Trenčíne, v spolupráci s Oravskou galériou v Dolnom Kubíne
 • Výtvarné aktivity detí materských a základných škôl v galérii (1987-1992). 18.12.1992 - 31.1.1993, GMAB v Trenčíne

 

1993

 

 • Slovenské výtvarné umenie 20. storočia zo zbierok GMAB v Trenčíne, 28.1.-5.3., Galéria Jána Koniarka v Trnave
 • Staré umenie v zbierkach Šarišskej galérie, 5.2.-28.3., GMAB v Trenčíne, v spolupráci so Šarišskou galériou v Prešove
 • Súčasná grafika a plastika zo zbierok GMAB v Trenčíne, 10.2.-7.3.. Mestské kultúrne stredisko v Novom Meste nad Váhom
 • Agnesa Sigetová - Úniky a úteky - kresby. 18.2..-21.3., Šarišská galéria v Prešove
 • Slovenské výtvarné umenie 20. storočia zo zbierok GMAB v Trenčíne. 11.3. -4.4., Nitrianska štátna galéria
 • Barok - Ex officio ad populum. 2.4 -9.5.. GMAB v Trenčíne, v spolupráci s Múzeom v Bojniciach
 • Ivan Pavle - Jozef Hobor - z tvorby, 9.4.-23.5.. Oravská galéria v Dolnom Kubíne
 • Súčasné výtvarné umenie trenčianskeho regiónu. 14.5.-6.6..Tarnowskie Centrum Kultury v Tarnówe (Poľsko)
 • Post skriptum - Mária Balážová, Blažej Baláž. 14.5.-20.6.. GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg M. Balážovej
 • Výber zo súčasnej slovenskej grafiky a plastiky zo zbierok GMAB, 18.5.-25.5., Dom kultúry Javorina v Starej Turej
 • Peter Matejka - výber z diela, 4.6.-29.6.,Mestské kultúrne stredisko v Novom Meste nad Váhom
 • Výber zo súčasného slovenského zátišia zo zbierok GMAB. 23.6. -28.7., Mestské kultúrne stredisko v Galante
 • Slovenská keramika dnes (výstava Združenia keramikov Slovenska), 25.6.-15.8., GMAB v Trenčíne
 • Súčasný slovenský a český exlibris, jún-august, Galerie of Limbricht (Holandsko)
 • Súčasná slovenská grafika, jún-december, Kyjev. Dnepropetrovsk, Záporožie, Ivano-Frankovsk, (Ukrajina)
 • Súčasná slovenská grafika, jún-december, Kyjev. Dnepropetrovsk, Záporožie, Ivano-Frankovsk, (Ukrajina)
 • Súčasná slovenská grafika, jún-december, Kyjev. Dnepropetrovsk, Záporožie, Ivano-Frankovsk, (Ukrajina)
 • Súčasná slovenská grafika, jún-december, Kyjev. Dnepropetrovsk, Záporožie, Ivano-Frankovsk, (Ukrajina)
 • M. A Bazovský - výber z tvorby, júl-august, Kaposvár (Maďarsko)
 • Planetárium - Peter Matis - textilné (a iné) obrazy a objekty, 4 8.-20.9., Turčianska galéria v Martine
 • Súčasná slovenská hračka, 20.8.-26.9.. GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
 • Lipany - opět poprvé. 1.10.-7.11. GMAB v Trenčíne, v spolupráci s Turčianskou galériou v Martine
 • Súčasná slovenská hračka, 7.10.-28.11.. Galéria P M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši
 • Agnesa Sigetová - Úniky a úteky - kresby. 12.10. -2.11.. Kultúrny inštitút Slovenska v Budapešti (Maďarsko)
 • Súčasní výtvarní umelci Tarnówa, 22.10. -14.11., GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
 • Slovenské výtvarné umenie 20. storočia zo zbierok GMAB v Trenčíne, 2.11.-28.11, Múzeum v Hlohovci
 • Adolf Frohner - 100 kresieb, 12.11.-12.12., GMAB v Trenčíne. v spolupráci so Šarišskou galériou v Prešove 699
 • Ladislav Zdvíhal - z tvorby. 1911.1993-2.1.1994. GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
 • Súčasná slovenská hračka, 5.12.1993-16.1.1994, Kysucká galéria v Čadci
 • M. A. Bazovský - výber z tvorby zo zbierok GMAB, december, Szeged (Maďarsko)
 • Martin Martinček - fotografie, 17.12.1993-23.1.1994, GMAB v Trenčíne, v spolupráci s Galériou P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši

 

1994

Výstavy v sídle galérie

 

 • Miroslav Ksandr   -   Výber z tvorby, 4.2.1994 - 6.3.1994
 • Pavel Kastl - Portréty, 4.2.1994 - 6.3.1994
 • 99 NAJ - Prírastky GMAB  1969 – 1993, 11.3.1994 - 24.4.1994
 • XII. Súčasná slovenská grafika 1993, 29.4.1994 - 29.5.1994
 • Peter Lehocký - Výber z tvorby, 29.4.1994 - 29.5.1994
 • Hugo Gross - Z tvorby / pri príležitosti 100. výročia narodenia umelca /, 27.5.1994 - 3.7.1994
 • Flámska a holandská grafika zo zbierok Galérie výtvarného umenia v Ostrave, 3.6.1994 - 10.7. 1994
 • M    M :  Asymetrická symetria, Igor Minárik - Marián Mudroch, 15.7.1994 - 4.9.1994
 • Výtvarní umelci trenčianskeho regiónu   -   Výber, 3.6.1994 - 10.7.1994
 • Identifikácia v priestore a čase, 9.9.1994 - 16.10.1994
 • Eugeniusz Molski - Maľba a keramika, 14.10.1994 - 8.11.1994
 • Juraj Meliš – Bilancia, 4.11.1994 – 4.12.1994          
 • Eva Olexíková – Priestor v odeve, odev v priestore, 4.11.1994 – 4.12.1994
 • HRIENÁLE – Študenti umeleckých škôl na Slovensku o hračke a hre, 9.12.1994 – 25.1.1995
 • Súčasná maďarská keramika, 16.12.1994 – 22.1.1995

 

1994

Výstavy mimo sídla galérie

 

 • Výber z tvorby starších výtvarných umelcov trenčianskeho regiónu, MsKS Nové Mesto nad Váhom, 7.2.1994 – 4.3.1994
 • Výber z tvorby starších výtvarných umelcov trenčianskeho regiónu, MO Matice slovenskej, Trenčianske Teplice, 14.4. – 30.4.1994
 • Súčasná slovenská hračka, Galéria J.Jakobyho, Košice, 8.4.1994 – 19.5.1994
 • Súčasná slovenská hračka, Mestská knižnica, Piešťany, 30.5. 1994 – 26.6.1994
 • Peter Lehocký – Výber z tvorby, MsKS Stará lekáreň – Piešťany, 30.5.1994 – 30.6.1994
 • Štefan Pavelka – kresby, grafiky, akvarely, Obecný úrad Krajné, 17.6.1994 – 24.6.1994
 • Súčasná slovenská hračka, Galéria mesta Bratislavy, Mirbachov palác Bratislava, 30.6.1994 – 4.9.1994
 • Grafická škola A.Brunovského, MsKS, Skalica 15.9.1994 – 30.9.1994
 • Slovenské výtvarné umenie 20.storočia zo zbierok GMAB v Trenčíne, Múzeum SNR Myjava, 3.10.1994 – 30.10.1994
 • Návraty III. , MsKS, Nové Mesto nad Váhom, 11.11.1994 – 2.12.1994
 • Hugo Gross – Z tvorby, Obecný úrad – sobášna sieň, Svinná, 8.12.1994 – 24.12.1994

 

 

1994

Výstavy v zahraničí

 

 • Súčasný slovenský a český exlibris, Stedelijk Museum, Sint Niklaas, Belgicko, 8.1.1994 – 30.1.1994
 • Súčasná slovenská hračka, Kultúrny inštitút Slovenska Budapešť, Maďarsko, 16.2.1994 – 2.3.1994
 • Miloš Alexander Bazovský / 1899 – 1968/ - Výber z tvorby, Szarvasi Tessedik Sámuel Múzeum, Maďarsko, 25.2.1994 – 15.4.1994
 • Súčasná slovenská hračka, Múzeum hračiek, Kecskemét, Maďarsko, 4.3.1994 – 31.3.1994
 • Trenčín a Váh vo výtvarnom umení, Kultúrny inštitút Slovenska, Budapešť, Maďarsko, 27.7.1994 – 21.8.1994
 • Súčasné slovenské maliarstvo, Ukrajinský dom, Kyjev, Ukrajina, 13.9.1994 – 19.9.1994

 

 

1995

Výstavy v sídle galérie

 

 • Karol Baron – Krídla, čo všetko znesú, 3.2.1995 – 12.3.1995
 • Medzinárodný workshop textilného designu, 3.2.1995 – 26.3.1995
 • Konštantín Bauer 1893 – 1928, 10.2.1995 – 19.3.1995
 • Max Kurth 1869 – 1962 / zo zbierok ŠG v Prešove /, 17.3.1995 – 23.4.1995
 • Malé poobhliadnutie – Prírastky Galérie M.A.Bazovského v Trenčíne, 4.4.1995 – 23.4.1995
 • Ján Zoričák – Cesty kvetov, 27.4.1995 – 8.6.1995
 • Z diela Jozefa Čapka / 1887-1945 / - K maliarovmu invenčnému bohatstvu, 27.4.1995 – 8.6.1995
 • XIII. Detský výtvarný a literárny Trenčín, 17.6.1995 – 31.7.1995
 • Rozpamätávanie – Slovenské výtvarné umenie 1964-1969 / zo zbierok GMB /, 4.8.1995 – 3.9.1995
 • Horizonty súčasnosti – Výtvarní umelci trenčianskeho regiónu, 8.9.1995 – 15.10.1995
 • TRENČÍN ´95 – Výber zo súčasného slovenského sochárstva, 20.10.1995 – 3.12.1995
 • Polstoročie maliarstva v zbierke Slovenskej sporiteľne, 9.12.1995 – 28.1.1996
 • Igor Mosný – Výber z diela, 15.12.1995 – 28.1.1996

 

 

1995

Výstavy mimo sídla galérie

 

 • HRIENÁLE – Študenti umeleckých škôl na Slovensku o hračke a hre, Oravská galéria Dolný Kubín, 9.2.1995 – 2.4.1995
 • Miloš Alexander Bazovský – súborné dielo, Galéria J.Jakobyho Košice, 14.2.1995 – 19.3.1995
 • Výber zo zbierkového fondu GMAB v Trenčíne, MsKS Nové Mesto nad Váhom, 17.2.1995 – 17.3.1995
 • HRIENÁLE – Študenti umeleckých škôl na Slovensku o hračke a hre, Šarišská galéria Prešov, 27.4.1995 – 28.5.1995
 • Juraj Krén – Dielo / k nedožitým 70.narodeninám /, MsKS Nové Mesto nad Váhom, 28.4.1995 – 19.5.1995
 • HRIENÁLE – Študenti umeleckých škôl na Slovensku o hračke a hre, Vlastivedné múzeum Modrý Kameň, 7.7.1995 – 13.8.1995
 • HRIENÁLE – Študenti umeleckých škôl na Slovensku o hračke a hre, Galéria J.Jakobyho Košice, 22.8.1995 – 1.10.1995
 • HRIENÁLE – Študenti umeleckých škôl na Slovensku o hračke a hre, Mestská knižnica Piešťany, 6.10.1995 – 10.11.1995
 • HRIENÁLE – Študenti umeleckých škôl na Slovensku o hračke a hre, Kysucká galéria Čadca, 1.12.1995 – 15.1.1996

 

 

1995

Výstavy v zahraničí

 

 • Identifikácia v priestore a čase, Dominikánsky kláštor sv. Vojtecha, Ústí nad Labem, Česká republika, 21.12.1994 – 14.1.1995
 • Mladí trenčianski výtvarní umelci – Igor Mosný – Juraj Oravec – Juraj Krajčo,  Kultúrny inštitút Slovenska Budapešť, Maďarsko, 9.3.1995 – 26.3.1995
 • HRIENÁLE – Študenti umeleckých škôl na Slovensku o hračke a hre, Kultúrny inštitút Slovenska Budapešť, Maďarsko,
 • 8.6.1995 – 30.6.1995
 • Súčasná slovenská grafika zo zbierok GMAB v Trenčíne, Kultúrny inštitút Slovenska Sofia, Bulharsko, 24.10.1995 – január 1996
 • Zátišie v slovenskom výtvarnom umení zo zbierok GMAB v Trenčíne, Kultúrny inštitút Slovenska Sofia, Bulharsko,
 • 24.10.1995 – január 1996
 • Mladá slovenská grafika zo zbierok GMAB v Trenčíne, Kultúrny inštitút Slovenska Budapešť, Maďarsko, 10.10.1995 – 5.11.1995

 

 

1996

Výstavy v sídle galérie

 

 • Viktor  Hulík -  Homage  á  colštok,  2.2.1996 – 3.3.1996
 • Slovenská medaila ´95,  2.2.1996 – 3.3.1996
 • Ladislav  Medňanský -  Kresby, 8.3.1996 – 14.4.1996
 • Prírastky galérie ,1990 –1995, 13.3.1996 – 10.5.1996
 • Súčasné nórske výtvarné umenie, 19.4.1996 –19.5.1996
 • Výstava výtvarných prác detí materských škôl trenčianskeho okresu, 11.5.1996 – 30.6. 1996
 • Nikolaj Feďkovič - Labyrint sveta a raj srdca, 24.5.1996 – 30.6.1996
 • Dušan Pončák - Sochy – reliéfy – kresby, 4.7.1996 – 4.8.1996
 • Shraga Weil - Tridsať rokov grafiky , 4.7.1996 – 4.8.1996
 • Juraj Oravec – Súvzťažnosti, 9.8.1996 – 15.9.1996
 • Rudolf Moško – Maľba, 20.9.1996 – 20.10.1996
 • Milan Struhárik – Socha, 20.9.1996 – 20.10.1996Richard Müller – Amerika, výstava fotografií,  21.9.1996 – 27.10.1996
 • Grafičanka,hudobné združenie českých grafikov / Jiří Anderle, Karel Demel, Jan Antonín Pacák Jiří Slíva, Vladimír Suchánek, hosť
 • Albín Brunovský /, 25.10.1996 – 1.12.1996
 • SAROS ´95 - výstava cestopisných reportážnych fotografií z cesty do Thajska, 12.11.1996 – 8.12. 1996
 • Slovenská keramika dnes II. , 6.12.1996 – 2.2.1997

 

 

1996

Výstavy mimo sídla galérie

 

 • Igor Mosný – Výber z diela, MsKS -  Stará Lekáreň, Piešťany, 6.2. – 25.2.1996
 • M.A.Bazovský – Výber z tvorby, MsKS Nové  Mesto nad Váhom, 24.4. – 19.5.1996
 • M.A.Bazovský – Výber z tvorby, Obradná sieň Obecného úradu, Turany /pri príležitosti slávnostného odhalenia Pamätníka M.A.Bazovského/, 26.4. – 3.5.1996
 • Milan Struhárik – Socha a  kresba, MsKS Nové Mesto nad Váhom, 8.11. – 1.12.1996

 

 

1996 

Výstavy v zahraničí

 

 • Juraj Oravec, Igor Mosný - Špirála vzťahov, Stála misia Slovenskej republiky pri úradovni  OSN  a ďalších medzinárodných    organizáciách,  Ženeva, Švajčiarsko, 2.9.1996 – 12.1.1997
 • Akt v slovenskej grafike a zátišie v slovenskej maľbe 20.storočia zo zbierok GMAB v Trenčíne, Kultúrny inštitút Slovenska Budapešť, Maďarsko, 16.10. – 17.11.1996

 

 

1997

Výstavy v sídle galérie

 

 • Anton Jaszusch, 7.2. – 23.3. 1997
 • SOCHA  / zbierka Ivana Melicherčíka /, 27.3. – 4.5.1997
 • Oľga Bajusová – Obrázok ti pomôže, 9.5. – 22.6.1997
 • Jozef Bajus – Objekty a kompozície, 9.5. – 22.6.1997
 • Výstava prác detí z trenčianskeho regiónu, 20.5. - 9.6.1997
 • Týždeň detskej fantázie ´97, 21.5. – 9.6.1997
 • Výstava chovancov  Ústavu sociálnej starostlivosti v Adam. Kochanovciach, 16.6. – 23.6.1997
 • 30. rokov ateliéru skla na VŠVU v Bratislave, 27.6. - 7.9.1997
 • Ladislav Berger – Okamihy, 27.6. – 7.9.1997
 • Trenčín vo výtvarnou umení, výtvarné umenie v Trenčíne, 12.9. – 19.10.1997
 • Ján Mikuška – Obrazy , kresby, 24.10. – 30.11.1997
 • V. trienále drobnej plastiky a kresby, 24.10. – 30.11.1997
 • BRONZ ´94, ´95, ´96 / medzinárodné sochárske sympózium v Galante / , 12.12.1997 – 1.2.1998
 • Ladislav Moško – Výber z tvorby, 12.12.1997 – 1.2.1998
 • Viliam Meško – Poézia v dreve, 12.12.1997 – 1.2.1998

 

 

1997

Výstavy mimo sídla galérie

 

 • Richard Müller –  Amerika /fotografie/ , Nitrianska štátna galéria, Nitra, 21.1. – 2.3.1997
 • Juraj Oravec –  Súvzťažnosti , Žitnoostrovské múzeum, Dunajská Streda, 6.2. – 9.3.1997
 • Rudol Moško – Maľba, Milan Struhárik – Socha, MsKS, renesančný kaštieľ, Galanta, 14.2. – 6.4.1997
 • Trenčín a Váh vo výtvarnom umení, MsKS Nové Mesto nad Váhom, 13.3. - 11.4.1997
 • Juraj Oravec – Súvzťažnosti, Tatranská galéria Poprad, MsKS Kežmarok, výstavná sieň Barónka, 13.3. – 14.4.1997
 • Richard Müller – Amerika / fotografie/, MsKS Piešťany, výstavná sieň Stará lekáreň, 12.5. – 1.6.1997
 • Rudolf Moško – Maľba, Milan Struhárik – Socha, Východoslovenská galéria , Košice, 24.7. – 21. 9.1997
 • Juraj Oravec, Igor Mosný, Marián Komáček / Špirála vzťahov – maľba, kresba, grafika/, Galéria Jána Koniarka, Trnava, 18.9. – 30.10.1997
 • Miloš Alexander Bazovský - výber  zo zbierkového  fondu GMAB, Kysucká galéria, Čadca, 9.12.1997 – 31.1.1998

 

 

1997

Výstavy v zahraničí

 

 • Juraj Oravec, Igor Mosný, Marián Komáček / Špirála vzťahov – maľba, kresba, grafika/, Salle des Pas Perdus svetovej obchodnej organizácie, Ženeva, Švajčiarsko, 13.1. – 31.1 1997
 • Richard Müller – Amerika, Slovenský inštitút Budapešť, Maďarsko, 13.3. – 25.3.1997
 • Výber zo zbierkového fondu GMAB, Slovenský inštitút Budapešť, Maďarsko, 26.3. – 14.4.1997
 • Rudolf Moško – Maľba, Milan Struhárik – Socha, Slovenský inštitút Budapešť, Maďarsko, 29.4. – 13. 5.1997
 • Juraj Oravec, Igor Mosný – Špirála vzťahov, Slovenský inštitút Viedeň, Rakúsko, 26.6. – 27.8.1997
 • Jozef Bajus – Objekty a kompozície, Oľga Bajusová – Obrázok ti pomôže, Slovenský inštitút Budapešť, Maďarsko, 2.10. – 2.11.1997

 

 

1998

Výstavy v sídle galérie

 

 • Šesť univerze Jany Trnkovej, 6.2. – 22.3.1998
 • Barbara Bandi – Grafika, 6.2. – 22.3.1998
 • Dušan Králik - Vitajte v kozme, 27.3. – 10.5.1998
 • Združenie gafikov – G bod, 27.3 – 10.5.1998
 • Marián Sučanský – Súborné dielo / k nedožitým 60. narodeninám /, 15.5. – 21. 6.1998
 • Ladislav Kobza – Reflexie domova, 15.5. – 21.6.1998
 • Karol Weisslechner – Šperky a objekty, 26.6. – 30.8.1998
 • Študenti ateliéru Kov a šperk na VŠVU v Bratislave,  26.6. – 30.8.1998
 • Eva Mišáková – Abelová – Kam sa zakotúľalo Evino jablko, 4.9. – 11.10.1998
 • BEZ HRANÍC / Boris Jirkú, Zdena Höhmová, Božena Rossi, Karel Rossi, Marek Trizuljak, Miroslava Trizuljaková/, 4.9. – 11.10. 1998
 • Maja Kudláčová – Výber z tvorby, 16.10 – 22.11.1998
 • Ingrid Zámečníková – Súostrovie, 16.10. - 22.11.1998
 • TRENČÍN ´98 – Výber zo súčasného slovenského sochárstva, 4.12.1998 – 31.1.1999

 

 

1998

Výstavy mimo sídla galérie

 

 • Ján Mikuška -  Obrazy, kresby, MsKS,  Nové Mesto nad Váhom, 16.1. – 6.2.1998
 • Juraj Oravec – Súvzťažnosti, Turčianska galéria, Martin, 13.3. – 29.4.1998
 • M.A.Bazovský – Maľba a kresba / zo zbierok  GMAB v Trenčíne/, Záhorská galéria, Senica, 2.4. – 17.5.1998
 • Žena vo výtvarnom umení, MsKS, Nové Mesto nad Váhom, 5.4. - 3.5.1998
 • Juraj Oravec – Maľba, grafika, Hotel Danube, Bratislava, 13.5. – 24.5.1998
 • M.A.Bazovský – Výber z diela, Obradná sieň MsÚ, Detva, 7.7. – 28.7.1998
 • Eva Mišáková- Abelová  - Výber z tvorby, Hotel Danube, Bratislava, 15.7 – 11.8.1998
 • Juraj Oravec – Výber z tvorby, Prvá stavebná sporiteľňa, Trenčín, 27.10. – 31.12.1998
 • Viktor Bilčík – Spomienky, Barbora Bilčíková – Prísľuby, MsKS Nové Mesto nad Váhom, 30.10.  –  20.11.1998
 • Karol Weisslechner – Šperky a objekty, Oravské galéria,  Dolný Kubín, 6.11.1998 – 31.1.1999

 

 

1998

Výstavy v zahraničí

 

 • Jozef Bajus – Objekty a kompozície, Oľga Bajusová – Obrázok ti pomôže, Slovenský inštitút Varšava, Poľsko, 29.1. – 28.2.1998