Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Výstavy 1999-2008

1999

Výstavy v sídle galérie

 

 • Miloš Alexander Bazovský / 1899 – 1968 / 100. výročie narodenia umelca , 30. výročie vzniku galérie, 26.2. – 18.4.1999
 • ART DIAGONAL – medzinárodný klub umelcov, 23.4. – 23.5.1999
 • Peter Roller – Sochy a kresby, 28.5. – 27.6.1999
 • Obrazy – Zbierka Ivana  Melicherčíka 2.7. – 5.9.1999
 • Ján Raška , Ján Kondáč - Dobrá viditeľnosť /maľba, socha/, 10.9. – 17.10.1999
 • Telo ako správa – Figúra v slovenskom maliarstve a sochárstve 60.– 90.rokov 20.storočia, 22.10. – 5.12.1999
 • Slovenská keramika dnes III., 10.12.1999 – 30.1.2000
 • Ján Šípka – Očami a srdcom, 10.12.1999 – 30.1.2000

 

 

1999

Výstavy mimo sídla galérie

 

 • M.A.Bazovský – Výber z diela, Obradná sieň Obecného úradu , Turany, 8.1.- 20.1.1999
 • Trenčianski výtvarníci /I.Holešovský, J.Hubinský, J.Krajčo, S.Kolárik, V.Kudlík, I.Minárik, E.Mišáková-Abelová, I.Mosný, R.Moško, P.Obst, E.Olexíková, J.Oravec/, Spoločenské centrum Slovenských liečebných kúpeľov, Piešťany, 18.1. – 7.2.1999
 • Šicková Jaroslava, Šicko Ján, Šimon, Ján ml., Filip;  MsKS, Nové Mesto  nad Váhom, 29.1. – 19.2.1999
 • TRENČÍN ´98 – Výber zo súčasného sochárstva, Galéria P.M.Bohúňa, Liptovský Mikuláš, 18.2. – 11.4.1999
 • M.A.Bazovský / 1899 – 1968 · 100.výročie narodenia /,Turčianska galéria, Martin, 22.4. – 23.5.1999
 • M.A.Bazovský / 1899 – 1968 · 100.výročie narodenia /, Slovenská  národná galéria , Bratislava, 1.6. – 19.9.1999
 • M.A.Bazovský / 1899 – 1968 · 100.výročie narodenia /, Oravská galéria , Dolný Kubín, 30.9. – 21.11.1999
 • M.A.Bazovský / 1899 – 1968 · 100.výročie narodenia /, Tatranská galéria, Poprad, 27.10 – 12.12.1999
 • Návraty  -  do  Nového Mesta nad Váhom, MsKS, Nové Mesto nad Váhom, 29.10 – 19.11.1999
 • M.A.Bazovský / 1899 – 1968 · 100.výročie narodenia /, Galéria P.M.Bohúňa, Liptovský Mikuláš, 25.11.1999 – 30.1.2000

 

 

1999

Výstavy v zahraničí

 

 Bez hraníc – spoločná výstava českých a slovenských umelcov / E.Mišáková- Abelová, J.Oravec, I.Mosný, B.Jirkú, Zdena Höhmová, Božena Rossi, Karel Rossi, Marek Trizuljak, Miroslava Trizuljaková, Galéria G, Olomouc, Česká republika, 17.6.1999 – 11.7.1999

 

 

2000

Výstavy v sídle galérie

 

 • Jozef Srna – Obrazy, 4.2. – 26.3.2000
 • Katarína Vavrová – Tajomstvá, 4.2. – 26.4.2000
 • 3. bienále knižného umenia Martin 1999, 31.3. – 21.5.2000
 • Umenie grafiky, 26.5. – 9.7.2000
 • Igor Ševčík – Kresby – litografie -  obrazy, 26.5. -  9.7.2000
 • Divadelný portrét – Výstava fotografií Ctibora Bachratého, 27.5 – 2.7.2000
 • Ján Berger, 14.7. – 17.9.2000
 • Bonsaj – Krajská prehliadka umenia bonsajistov, 14.9. – 17.9.2000
 • Metamorfózy skla – Medzinárodné sklárske sympóziá v Lednických Rovniach, 22.9. – 29.10.2000
 • Albert Smolka – Šperky, 22.9. – 29.10.2000
 • Horizonty súčasnosti II. – Výtvarní umelci Trenčianskeho kraja, 10.1.2000  – 31.1.2001

 

 

2000

Výstavy mimo sídla galérie

 

 • Miloš Alexander Bazovský, Šarišské múzeum, Bardejov, 11.1. – 15.2.2000
 • Telo ako správa – Figúra v slovenskom maliarstve a sochárstve 60. – 90. rokov 20. storočia, TG Martin,14.1. – 20.3.2000
 • Posolstvo ženy – zo  zbierok GMAB, MsKS, Nové Mesto nad Váhom, 9.4. – 25.4.2000
 • Juraj Krén, MsKS, Nové Mesto nad Váhom, 28.4. – 19.5.2000
 • 20. rokov slovenského humoru - 10. ročníkov  Novomestského ostňa, MsKS Nové Mesto nad Váhom, 22.9. – 13.10.2000
 • Detský výtvarný Trenčín – 24.ročník celoslovenskej prehliadky detskej výtvarnej tvorby, Trenčiansky hrad, 30.9. – 31.10.2000
 • Zátišie – výber zo súčasného slovenského maliarstva,  Základná umelecká škola, Považská Bystrica, 19.10. – 23.11.2000
 • Milénium – Jarmila Dicová – Ondrejková – Mikuláš Dic – Daša Dicová Bacmaňáková, MsKS Nové Mesto nad Váhom, 19.10. – 17.11.2000
 • Eva Mišáková – Abelová - Kam sa zakotúľalo Evino jablko , Turčianska galéria, Martin, 16.11.2000 – 21.1.2001

 

 

2001

Výstavy v sídle galérie

 

Z dôvodu sťahovania galérie do nových priestorov sa výstavy vo vlastnom sídle neuskutočnili.

 

 

2001

Výstavy  mimo sídla galérie

 

 • Miloš Alexander Bazovský, MsKS, Nové Mesto nad Váhom, 5.3. – 23.3.2001
 • Miloš Alexander Bazovský, Šarišská galéria, Prešov, 5.4. – 13.5.2001
 • Petra Némethová – Súvislosti, MsKS, Nové Mesto nad Váhom, 1.4.  – 29.4.2001
 • Miloš Alexander Bazovský – Výber z tvorby, Galéria HNOS, Prievidza, 23.4. – 27.4.2001
 • Ivan Vychlopen – K nedožitým 60. narodeninám umelca, Mestské kultúrne stredisko, Nové Mesto nad Váhom, 4.5. – 25.5.2001
 • Július Činčár – Výber z tvorby, Nemocnica s poliklinikou, Považská Bystrica,17.5. – 13.6.2001
 • Dubnický výtvarný salón – 2001, Dom kultúry, Dubnica nad Váhom, 23.8. – 30.9.2001
 • Novomestský osteň 2001, Mestské kultúrne stredisko, Nové Mesto nad Váhom, 21.9. – 19.10.2001
 • Zátišie v súčasnej slovenskej maľbe, Galéria HNOS, Prievidza, 28.9. – 16.10.2001

 

 

2001

Výstavy v zahraničí

 

 • Juraj Oravec – Obrazy – kresby, Café Galerie Černá Labuť, Praha, Česká republika, marec 2001

 

 

2002

Výstavy v sídle galérie

 

 • Václav Cigler  - Sklo  - kresby – projekty 1960 – 2000, 22.3. – 28.4.2002
 • Ilja Holešovský – Keramika 1966 – 2002, 3.5. – 8.9.2002
 • Pocta Mikulášovi Galandovi – 1895 – 1938, 28.6. – 8.9.2002
 • Ivan Minárik – Bez názvu, 6.9. – 20.11.2002
 • XV. Bienále fantázie Martin 2002, 20.9. – 24.11.2002
 • Štefan Porubän – Na ceste do Kolchidy, 25.10. – 1.12.2002
 • Bábkarská scénografia – V priestore a mimo času, 6.12.2002 – 26.1.2003

 

 

2002

Výstavy mimo sídla galérie

 

 • Miloš Alexander Bazovský – Výber z tvorby, Galéria ZUŠ Považská Bystrica, 13.2. -  8.3.2002
 • Grafická škola Albína Brunovského, Galéria P.Matejku – Výstavná sieň MsKS, Nové Mesto nad  Váhom, 7.3. – 28.3.2002
 • Miloš Alexander Bazovský – Výber z tvorby, Župný dom, Púchov, 13.3. – 24.4.2002
 • Eva Harmadyová – Vo svojom čase, Galéria P.Matejku – Výstavná sieň MsKS, Nové Mesto nad Váhom, 7.4. – 30.4.2002
 • Prieniky I., Galéria P.Matejku – Výstavná sieň MsKS, Nové Mesto nad Váhom, 10.5. – 30.5.2002
 • Paľo Mihalko – Mňa kone nehryzú, Župný dom, Púchov, 12.9. – 12.10.2002
 • Eva Harmadyová – Reléfy, Vilo Polák – Fotografie, Dom umenia, Piešťany, 17.9. – 13.10.2002
 • Vladimír Pavlík – Kreslený humor, ilustrácia, design, Galéria P.Matejku – Výstavná sieň MsKS, Nové Mesto nad Váhom, 27.9. –  25.10.2002
 • Eva Mišáková – Abelová – Kam sa zakotúľalo Evino jablko II., Tatranská galéria , Poprad, 7.11. – 9.12.2002
 • Jozef Vydrnák – Výber z tvorby, Nemocnica s poliklinikou, Považská Bystrica, 28.11. -  31.12.2002

 

2002

Výstavy v zahraničí

 

 • Horizonty súčasnosti II., Múzeum v Koszaline, Poľsko, 11.7. – 15.9.2002

 

 

2003

Výstavy v sídle galérie

 

 

 • Jaroslav Taraba - Sklo, 31.1 – 9.3.2003
 • Tatranské motívy vo výtvarnom umení / 18. – 20. storočie/,  31.1. – 9.3.2003
 • Tvar ducha – Africké umenie zo zbierky Ivana Melicherčíka, 14.3. – 27.4.2003
 • Z trinástej komnaty – Prehliadka tvorby výtvarných odborov ZUŠ Trenčianskeho kraja, 2.5. – 8.6.2003
 • Stanislav Lubina – Rytmus siločiar, 2.5. – 8.6.2003
 • Peter Matis – Uvidíme skryté slová , 13.6 . – 7.9.2003
 • ZO ZBIEROK GALÉRIE  I. – Výtvarné umenie Trenčianskeho kraja, 13.6. – 7.9.2003
 • Milan Lukáč – Plastiky, 26.9. – 2.11.2003
 • Ľudovít Hološka – V spätnom zrkadle, 26.9. – 2.11.2003
 • Súčasné slovenské výtvarné umenie  - Zo  zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny,a.s., 7.11. – 30.11.2003
 • Skupina Mikuláša Galandu , 11.12.2003 – 15. 2. 2004
 • Slovenská keramika dnes IV., 19.12.2003 – 8.2.2004

 

 

2003

Výstavy mimo sídla galérie

 

 

 • Bábkarská scénografia – V priestore a mimo času, Oravská  galéria, Dolný Kubín, 6.2. – 6.4.2003
 • Imaginácia v slovenskej maľbe 70. a 80. rokov / zo zbierok GMAB v Trenčíne /, Galéria P.Matejku – Výstavná sieň MsKS, Nové Mesto nad Váhom, 7.3.  – 28.3.2003
 • Anita Šebíková – Možnosti stretnutí, Nemocnica s poliklinikou, Považská Bystrica, 3.4. – 10.5.2003
 • Dana Krajčová – Hollá – Gesto ako sebarealizácia, Galéria P.Matejku – Výstavná sieň MsKS, Nové Mesto nad Váhom, 6.4. – 25.4.2003
 • Dana Krajčová – Hollá – Gesto ako sebarealizácia, Dom umenia, Piešťany, 5.5. - 1.6.2003
 • Bošácka dolina – Plná krás a umenia / fotografie z Medzinárodného sympózia VAGUS /, Galéria Focus, Bratislava, 4.6. – 27.6.2003
 • Novomestské impresie, Galéria P.Matejku – Výstavná sieň MsKS, Nové Mesto nad Váhom, 6.6. – 27.6.2003
 • Bábkarska scénografia – V priestore a mimo času,  Kultúrne a spoločenské centrum Fontána, Piešťany, 19.6. – 27.7.2003
 • Paľo Mihalko – Mňa kone nehryzú, Slovenský rozhlas, Bratislava, 5.8. – 31.8.2003
 • Sympózium VAGUS 2003, Kultúrny dom Nová Bošáca, 3.8. – 6.8.2003
 • Petra Vlhová – Sklo, Župný dom, Púchov, 18.9. – 17.10.2003
 • Novomestský osteň, Galéria P.Matejku – Výstavná sieň MsKS, Nové Mesto nad Váhom, 19.9. – 19.10.2003
 • Metamorfózy Trenčína a krajiny, Trenčiansky hrad, 23.9.  - 26.10.2003
 • Bábkarská scénografia – V priestore a mimo času, Šarišská galéria , Prešov, 30.9. – 23.11.2003
 • Slovenská  krajinomaľba - Zo zbierok GMAB v Trenčíne, ZUŠ Považská Bystrica, 14.10. – 30.10.2003
 • Slávka Bagínová – Fragmenty , Župný dom, Púchov, 24.10. – 23.11.2003
 • Stanislava Habšudová – Štruktúra a krajina, Župný dom, Púchov, 28.11.2003 – 9.1.2004

 

 

2003

Výstavy v zahraničí

 

 • Bábkarská scénografia – V priestore a mimo času, Slovenský kultúrny inštitút Budapešť, Maďarsko, 16.4. – 25.5.2003

 

 

2004

Výstavy v sídle galérie

 

 

 • Skupina Mikuláša Galandu, 11.12. 2003 – 15.2. 2004
 • Slovenská keramika dnes IV., 19.12. 2003 – 8.2. 2004
 • Zo zbierok  galérie II. – Slovenské výtvarné umenie I. polovice 20. storočia, 27.2. – 2.5. 2004
 • Štefan Polák – Prelet nad záhradou vlastných snov, 7.5. – 27.6. 2004
 • Milan Opalka – Oliver Leššo – Dvaja o jednom, 7.5. – 18.7. 2004
 • Bienále ilustrácií Bratislava 2003, 17.5 – 13.6. 2004
 • Vladimír Kudlík – Kaleidoskop, 1.7. – 5.9. 2004
 • Muzeálne stretnutia s fotografiou, 22.7. – 30.8. 2004
 • Jana Reháková – Lalová, 20.8. – 19.9. 2004
 • Peter Lehocký – kresba, holografia, plastika, 17.9. – 24.10. 2004
 • Peter Pollág – Fragmenty súvislostí, 17.9. – 24.10. 2004
 • Možnosti dialógu -  Grafika 20.storočia zo Zbierky slovenskej sporiteľne , 24.9. – 7.11. 2004
 • Malé grafické formy, 30.9. – 21.11. 2004
 • Robo Kočan – Siločiary svetla, 2.11. – 5. 12. 2004
 • Ján Zoričák – Vesmírne posolstvá, 2.11. – 5.12. 2004
 • České maliarstvo 19. a prelomu 19.  a    20. storočia zo zbierok Krajskej galérie výtvarného umenia v Zlíne,10.12. 2004 – 28.2. 2005
 • Štyri krajiny detstva. Čítame s Osmijankom – pridaj sa aj ty ! , 14.12. 2004 – 28.2. 2005

 

 

2004

Výstavy mimo sídla galérie

 

 

 • Vlasta Štofková  - Modré metamorfózy,  Župný dom Púchov, 16.1 – 15.2. 2004
 • Jana Prekopová -  Natural – Industrial, Župný dom Púchov, 20.2. – 21.3. 2004
 • Izraelská výstava na motívy Šalamúnovej Piesne piesní, Galéria P. Matejku pri MsKS Nové Mesto nad Váhom, 5.3. – 28.3. 2004
 • Anna Crkoňová – Sklo, Župný dom Púchov, 26. 3. – 25.4. 2004          
 • Alena Teicherová – Ikony, Galéria P.Matejku pri MsKS Nové Mesto nad Váhom, 4.4. – 25.4. 2004
 • Paľo Mihalko – Mňa kone nehryzú, MsKS Nové Mesto nad Váhom, 14.5. – 2.6. 2004
 • Medzinárodné výtvarné sympózium VAGUS Nová Bošáca – prezentácia  výsledkov V. ročníka, Kultúrny dom Nová Bošáca, 24.7. – 1.8. 2004
 • Vladimír Kudlík – Kaleidoskop, MsKS-Spoločenské centrum Fontána, Piešťany, 8.9. – 30.9. 2004
 • Slovenská krajinomaľba II. – Výber zo zbierkového fondu GMAB  v Trenčíne, ZUŠ Považská Bystrica, 9.9. – 29.10. 2004
 • Fero Mráz – maľba, grafika, karikatúra, komiks, ilustrácia, Galéria P.Matejku pri MsKS Nové Mesto nad Váhom, 10.9. – 8.10. 2004
 • Miro Ďurža - Novomestské vertikály, Múzeum Nové Mesto nad Váhom, 22.9. – 26.10. 2004
 • Návraty do Nového Mesta nad Váhom – 2004,  Galéria P.Matejku pri MsKS Nové Mesto nad  Váhom, 29.10. – 26.11. 2004
 • Ján Mikuška – Kresby, maľby, Kino Mier Považská Bystrica, 9.11 – 30.11. 2004
 • Kreslený humor a karikatúra na Slovensku, Mestské múzeum  Fiľakovo, 12.11. – 19.12. 2004
 • Malé grafické formy II., Konštrukta Industry a.s. Trenčín,  7. 12. 2004 – 10.1. 2005
 • Robo Kočan – Siločiary svetla, Prvá stavebná sporiteľňa a.s. pobočka Trenčín, 15.12. 2004 – 24.1.2005

 

 

 

2004

Výstavy v zahraničí

 

 

 • M. A. Bazovský – Moje Slovensko, Veľvyslanectvo SR v Moskve, Rusko, 21.1. 2004 – 15.3. 2004
 • Paľo Mihalko – Mňa kone nehryzú, Slovenský inštitút v Moskve, Rusko, 26.3. . 20.5. 2004
 • Rudolf Moško – Maľba, Veľvyslanectvo SR v Moskve, Rusko, 22.10 2004 – január 2005
 • Ilja Holešovský – Keramika, Slovenský inštitút Budapešť, Maďarsko, 2.12. 2004 – 3.1. 2005
 • Slovenské maliarstvo I.polovice 20.storočia zo zbierok GMAB v Trenčíne, Krajská galéria výtvarného umenia v Zlíne, Česká republika, 7.12. 2004 – 6.3. 2005

 

2005

Výstavy v sídle galérie

 

 • Drahomír Prihel – Hra svetla a farby, 4.3. – 17.4. 2005
 • Stopy a svedectvá .... (európskej kultúry), 4.3. – 17.4. 2005
 • Zo zbierok galérie III. – Slovenské výtvarné umenie druhej polovice 20. storočia, 29.4 – 4.9. 2005
 • Juraj Oravec – O pocitoch, 9.9. – 16.10. 2005
 • Vít Bojňanský – Sochy – obrazy, 9.9. – 16.10. 2005
 • Jan Hendrych -  Socha, František Hodonský -  Maľba, grafika , 21.10. – 4.12. 2005
 • Inšpiratívna slovenská krajina alebo hostia Paľa Mihalku – Peter Stronskij, Michail Romadin, Karolina Chatkievičová, 21.10. – 4.12. 2005
 • Martin Benka (1888 – 1971) – Výber z tvorby, 9.12. 2005 – 26.2. 2006
 • Milan Struhárik – Socha a kresba, 9.12. 2005 – 26.2. 2006

 

2005

Výstavy mimo sídla galérie

 

 • Robo Kočan – Siločiary svetla, Galéria Petra Matejku, Nové Mesto nad Váhom, 28.1. – 18.2. 2005
 • Ingrid Zámečníková – Plavba, Galéria Petra Matejku, Nové Mesto nad Váhom, 10.4. – 29.4. 2005
 • Paľo Mihalko – Mňa kone nehryzú, Galéria Fontána – MsKS Piešťany, 28.4. – 2.6. 2005
 • Ján Hubinský – Prvá strana z učebnice keramiky, alebo z hliny si a na hlinu sa obrátiš., Galéria Petra Matejku, Nové Mesto nad Váhom, 6.5. – 27.5. 2005
 • Matej Lacko + Tomáš Vrtich – Young faces, Galéria Petra Matejku, Nové Mesto nad Váhom, 3.6. – 1.7. 2005
 • Juraj Oravec – Čudná jazda, Oravská galéria v Dolnom Kubíne, 23.6. – 4.9. 2005
 • Práce účastníkov sympózia a plenéru Vagus – letná časť, Nová Bošáca, 23.7. – 25.7. 2005
 • Novomestský osteň – slovenské bienále kresleného humoru a satiry, MsKS Nové Mesto nad Váhom, 16.9. – 7.10. 2005
 • Portrét v slovenskom výtvarnom umení (zo zbierok Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne), ZUŠ Považská Bystrica, 20.9. – 10.10. 2005
 • Práce účastníkov plenéru Vagus – jesenná časť : Vitalij Vergasov, Arkadij Nikolajev, Moravské Lieskové, 18.10. – 20.10. 2005
 • Zbierky Galérie P. Matejku v Novom Meste nad Váhom, Galéria Fontána – MsKS Piešťany, 27.10. – 27.11. 2005
 • Milan Struhárik – Sochy, Galéria P. Matejku, Výstavná sieň MsKS v Novom Meste nad Váhom, 4.11. – 25.11. 2005
 • Miroslav Ďurža – Zátišie s chlebom, Podjavorinské múzeum v Novom Meste nad Váhom, 25.11. – 10.12. 2005

 

2005

Výstavy v zahraničí

 

 • Paľo Mihalko – Kone, Pavlovský Posad pod Moskvou (výstavná sieň múzea), Rusko, január – február 2005
 • Paľo Mihalko – Kone, Vedecko – umelecké múzeum chovu koní, Moskva, Rusko, 14.4. – 14.5. 2005
 • Ladislav Moško – Milan Struhárik – Rudolf Moško, Slovenský inštitút v Budapešti, Maďarsko, 4.5. – 29.5. 2005
 • Štefan Porubän – Maľba a grafika, Slovenský inštitút Varšava, Poľsko, 18.10. – 16.11. 2005

 

2006

Výstavy v sídle galérie

 

 • Ján Hubinský – Písané hlinou, 3.3. – 9.4. 2006
 • Milan Hnat – Prídem ako zlodej, 3.3. – 9.4. 2006
 • Klenoty českého moderného maliarstva 1907 – 1939, Zo zbierok Českého múzea výtvarných umení v Prahe a Krajskej galérie výtvarného umenia v Zlíne, 21.4. – 25.6. 2006                                                                                       
 • Nájdenie obrazu – Miloš Alexander Bazovský (diela z depozitára galérie), 21.4. – 25.6. 2006                                                                                       
 • Zmena mena - Práce pedagógov Strednej umeleckej školy v Trenčíne, 16.3. – 30.4. 2006
 • Stano Bubán – Intimity. Maľba z rokov 1996 – 2006, 30.6. – 17.9. 2006
 • Ľubo Stacho - 53 & 53,  30.6. – 17.9. 2006
 • ·                  Liga za duševné zdravie – Galéria Nezábudka, 14. 9. – 31.10. 2006  
  • Rudolf Moško – Za vrchom vrch, 22.9. – 29.10. 2006
  • ·                  Andrej a Martin Augustín – 66 zím, venované Božene Augustínovej, 22.9. – 29.10. 2006
   • Karol Ondreička – Maľba a grafika, 20.10. – 3.12. 2006
   • Práce pedagógov a študentov dizajnu – Funkčná účelnosť a estetický vzhľad, 3.11. – 10.12. 2006
   • British Council – Magic pencil/Zázračná ceruzka, 7.11. – 17.12. 2006
   • Svetozár Abel - Žeravé slnko, 15.12. 2006 – 18.2. 2007
   • Eva Mišáková-Abelová – Chuť zrelého jablka, 15.12. 2006– 18.2. 2007

 

 

2006

Výstavy mimo sídla galérie

 

 • Jan Hendrych - Socha, František Hodonský - Maľba, Turčianska galéria Martin, 10.2. – 20.3. 2006
 • Metamorfózy Trenčína a krajiny, Galéria Petra Matejku, Nové Mesto nad Váhom, 1.3. – 24.3. 2006
 • Zjarenie Jany Malotovej, Galéria P. Matejku, Nové Mesto nad Váhom, 9.4. – 28.4. 2006
 • Ján Šípka – Výber z tvorby, Župný dom v Púchove, 11.4. – 10.5. 2006
 • Kreslený humor a karikatúra na Slovensku, Okresné osvetové stredisko – výstavná sieň v kine Mier, Považská Bystrica, 4.5. – 25.5. 2006
 • Inšpiratívna slovenská krajina alebo hostia Paľa Mihalku, Ruské centrum vedy a kultúry v Slovenskej republike, Bratislava, 17.10. – 17.11. 2006
 • Paľo Mihalko – Mňa kone nehryzú, Výstavné priestory – Agrokomplex Nitra, 18.8. – 27.8. 2006
 • Medzinárodné sympózium Vagus – práce účastníkov sympózia, Nová Bošáca, 23.7. – 30.7. 2006
 • Ján Šípka – Očami a srdcom, Obecný úrad vo Východnej, 27.8. 2006 – trvá (stála expozícia)
 • Jozef Vydrnák – definícia línie v maliarskej a grafickej tvorbe, Galéria Petra Matejku v Novom Meste nad Váhom, 15.9. – 20.10. 2006                                                
 • Skupina Mikuláša Galandu – Zo zbierok Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, Galéria ZUŠ v Považskej Bystrici, 6.10. – 24.10. 2006
 • Milan Struhárik – Jozef Vydrnák, Galéria Cementár, Horné Sŕnie, 16.11. 2006 – 15.2. 2007         

 

 

2006

Výstavy v zahraničí

 

 • Paľo Mihalko – Mňa kone nehryzú, Veľvyslanectvo slovenskej republiky v Londýne, Veľká Británia, 16.2. – 19.3. 2006
 • Milan Lukáč – Výber z tvorby (plastika, grafika), Slovenský inštitút vo Varšave, Poľsko, marec 2006
 • Slovenské maliarstvo I. polovice 20. storočia - Zo zbierok Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne, Galéria výtvarného umenia Hodonín, Česká republika, 5.4. – 28.5. 2006
 • Juraj Oravec, Juraj Čutek - Splynutie času, Slovenský inštitút v Budapešti, Maďarsko, 1.6. – 28.6. 2006
 • Paľo Mihalko – Mňa kone nehryzú, Umelecká kaviareň Petrus und Paulus, Viedeň, Rakúsko,  16.2. – 19.3. 2006

 

 

2007

Výstavy v sídle galérie

 

 • Vasil Stanko – Fotografie, 23.2. – 5.4. 2007
 • Jozef Vydrnák – Výber z maliarskej a grafickej tvorby, 23.2. – 5.4. 2007
 • Jiří Mezřický – Jirka – Anonymita ľudského mraveniska, 13.4. – 20.5. 2007
 • Slovenská keramika dnes V., 13.4. - 20.5. 2007
 • Juraj Dolán – Malé veľké hry, 1.6. – 24.6. 2007
 • Detský výtvarný a literárny Trenčín 2007 – 28. ročník celoslovenskej súťaže detskej tvorivosti, 1.6. – 24.6. 2007
 • Zlínsky okruh – Súčasné výtvarné dianie Zlínska, 29.6. – 2.9. 2007
 • Ateliér skla. J. G. , 29.6. – 2.9. 2007
 • Róbert Hromec – Odhalenia, 14.9. – 21.10. 2007
 • Ladislav Sabo – Hľadanie v soche, 14.9. – 21.10. 2007
 • Daniel Brunovský – Príbehy nesmrteľných, 26.10. – 2.12. 2007
 • Vladimír Kompánek – Výber z tvorby, 26.10. – 2.12. 2007
 • Ladislav Moško - Výber z tvorby, 26.10. – 2.12. 2007
 • Horizonty súčasnosti III. – Výtvarní umelci Trenčianskeho kraja, 14.12. 2007 – 2.3. 2008

 

 

2007

Výstavy mimo sídla galérie

 

 • Karol Ondreička – Maľba a grafika, Galéria Petra Matejku v Novom Meste nad Váhom, 19.1. – 16.2. 2007
 • Vasil Stanko – Fotografie, Galéria Petra Matejku v Novom Meste nad Váhom, 11.5. – 3.6. 2007
 • Vasil Stanko – Fotografie, Turčianska galéria v Martine, 4.7. - 2.9. 2007
 • Jiří Mezřický – Jirka – Anonymita ľudského mraveniska, Galéria FONTÁNA v Piešťanoch, 19.9. – 9.10. 2007
 • Július Činčár – Maliarska tvorba, Mestská galéria v Trenčíne, september – október 2007
 • Novomestský osteň – Slovenské bienále kresleného humoru a satiry, Galéria Petra Matejku v Novom Meste nad Váhom, 21.9. – 12.10. 2007
 • Slovenská grafika v zbierkach Galérie M. A. Bazovského, Galéria ZUŠ – ZUŠ Považská Bystrica, 2.10. – 23.10. 2007
 • Vasil Stanko – Fotografie, Galéria FONTÁNA – MsKS Piešťany, 30.10. – 18.11. 2007
 • Ladislav Sabo – Hľadanie v soche, Kysucká galéria v Čadci, 30.10. 2007 – 4.1. 2008
 • Vojtech Kolenčík, Ján Sekal – Stretnutie, Galéria Petra Matejku v Novom Meste nad Váhom, 8.11. – 30.11. 2007
 • Vojtech Kolenčík, Ján Sekal, Miro Gasidlo – Stretnutie II, Dom umenia v Piešťanoch, 4.12. – 11.12. 2007

 

 

2007

Výstavy v zahraničí

 

 • Rudolf Moško – Za vrchom vrch, Galerie kritiků – Palác Adria, Praha, Česká republika, 16.1. – 14.2. 2007
 • Karol Ondreička – Maľba a grafika, Slovenský inštitút v Budapešti, Budapešť, Maďarsko, 26.4. – 14.5. 2007
 • Súčasné slovenské umenie – Maľba a plastika, Cobalt International Gallery, Brussel, Európska komisia, Brussel, Belgicko

 

2008

Výstavy v sídle galérie

 

 • Paľo Macho – IN EXTENSO, 4.4. – 11.5. 2008
 • Inšpirácie a interpretácie – Súťažná prehliadka výtvarných prác žiakov základných umeleckých škôl v Trenčianskom kraji venovaná 40. výročiu úmrtia M. A. Bazovského, 4.4. – 11.5. 2008
 • Ján Hlavatý – Svet ilúzií, 16.5. – 29.6. 2008
 • Patrik Illo –  glass for (m), 16.5. – 29.6. 2008
 • Sylvette Mathieu D´Alt – More a útesy Pikardie, 26.5. – 3.6. 2008
 • České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia, 11.7. – 14.9. 2008
 • Trenčín 2008 – Výber zo súčasného slovenského sochárstva, 26.9. – 30.11. 2008
 • Dorota Sadovská – Bledomodrá cesta, 5.12. 2008 – 8.3. 2009
 • Michal Gabriel – Súsošia 5, 5.12. 2008 – 8.3. 2009

 

 

2008

Výstavy mimo sídla galérie

 

 • Zuzana Vaňousová – Maľby na sklo, Galéria Petra Matejku v Novom Meste nad Váhom, 13.4. – 2.5. 2008
 • Zuzana Vaňousová – Maľby na sklo, Dom umenia – Piešťany, 10.6. – 31.7. 2008
 • Július Činčár – Ex Vitae – Documenta, Považská galéria umenia v Žiline – malá výstavná sieň, 26.6. – 31.8. 2008
 • Rudolf Uher, Michal Uher – Post Scriptum, Galéria Petra Matejku v Novom Meste nad Váhom, 23.9. – 26.10. 2008
 • Petra Jureňová – Vlhová – Mandorla, K – Gallery v Bratislave, 7.10. – 31.10. 2008
 • Výtvarní  umelci trenčianskeho regiónu I. – Umelci narodení od konca 19. storočia do roku 1920, Výstavné priestory Základnej umeleckej školy IWK v Považskej Bystrici, 8.10. – 28.10. 2008
 • Ján Mikuška – Obrazy – kresby, Galéria Petra Matejku v Novom Meste nad Váhom, 31.10. – 28.11. 2008
 • České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia, Galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, 2.10. – 28.11. 2008
 • Alena Teicherová – Ikony, Dom kultúry v Dubnici nad Váhom, 27.11. – 19.12. 2008

 

 

2008

Výstavy v zahraničí

 

 • České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia, Krajská galéria výtvarných umení v Zlíne, Česká republika, 9.12. 2008 – 15.2. 2009