Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

České a slovenské výtvarné umenie 20. storočia

17. marec – 26. apríl 2009
Galéria výtvarného umenia v Ostrave
autorská koncepcia: Eva Trojanová, Klára Kubíková, Danica Lovišková, Ludvík Ševeček

Výstava České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia si kládla za cieľ predstaviť diela najpoprednejších umeleckých osobností, tohto historického a svojim spôsobom – z československého pohľadu, doteraz nie celkom dostatočne zhodnoteného obdobia. Súčasťou výstavnej kolekcie preto sú aj práce často zabudnutých umelcov, ktorí do príslušných umeleckých súvislostí nebývajú zaraďovaní, len z toho dôvodu, že pôsobili v regióne mimo hlavných kultúrnych centier našich krajín.