Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Dagmar Mezricky: Memoáre na krídlach motýľov

15. máj 2009 - 21. jún 2009
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
autorská koncepcia: PaedDr. Elena Porubänová

Výstava predstavila pozoruhodnú maliarsku a grafickú tvorbu známej rakúskej autorky Dagmar Mezricky, ktorej rodné korene sa viažu nielen k českej Mladej Boleslavi, ale predovšetkým k neďalekému Novému Mestu nad Váhom. Roky detstva a mladosti v ňom prežité v autorke zanechali hlboké dojmy. Ako členka novomestskej výtvarnej skupiny Návraty, tu pravidelne a rada vystavuje. Po tohtoročnej samostatnej výstave v Novom Meste nad Váhom, sa predstavila aj návštevníkom v Galérii Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne. V jej veľkoformátových, básnicky snivých akvareloch a technicky dokonale zvládnutých litografiách možno nájsť výrazný a lyrizujúci aspekt aj cit pre metaforické zobrazovanie. Z diel Dagmar Mezricky, ktoré akoby boli obklopené zvláštnym, mystickým fluidom a duchovnou atmosférou, zaznieva vizuálna poetická harmónia. Výrazné lineárne defilé dokonalých ľudských tiel v spojení so svetom prírody, jej fauny a flóry, s jemne farebne kolorovaným pozadím iluzívneho sveta, otvára divákovi až akýsi neskutočný, snivo - metaforický priestor, skrývajúci tajomstvá ľudskej existencie a života na zemi.