Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Detský výtvarný a literárny Trenčín, 29. ročník

20. marec - 10. máj 2009
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
technická spolupráca: Mgr. Monika Drocárová, PaedDr. Elena Porubänová

Celoslovenská prehliadka detskej výtvarnej a literárnej tvorby - "Detský výtvarný a literárny Trenčín" vošla do svojho 29. ročníka. Podujatie, ktoré sa koná každé dva roky organizačne zabezpečuje aj v tomto roku Centrum voľného času v Trenčíne. Nová história Detského výtvarného a literárneho Trenčína sa začala písať v roku 2001. Podujatie sa už tradične spája so sviežou, detskou fantáziou a tvorivosťou. Hlavným zámerom prehliadky je poukázať na kvalitatívne smerovanie pedagogickej práce s deťmi vo výtvarnej a literárnej oblasti. Ani v tomto roku nechýbali mnohé sprievodné podujatia. Súčasťou programu bol aj odborný seminár a workshop pre učiteľov s témou elektronické média vo vyučovaní esteticko-výchovných predmetov. Pre žiakov boli pripravené výtvarné tvorivé dielne. Záštitu nad podujatím prevzal primátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler.