Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

„Dobrá kresba pochádza zo skrinky ducha“ (Tintoretto), Kresba v zbierkovom fonde Galérie M. A. Bazovského

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

10. september – 13. október  2010

kurátor: PhDr. Alena Hejlová

Výstava realizovaná na pôde galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne ponúkla výber z tej časti zbierkového fondu, ktorá sa venuje kresbe. Zbierkový materiál kresieb galérie síce nepodáva ucelený obraz o historickom vývoji slovenskej kresby, ale ponúka možnosť, aby sme objavili jej autonómiu estetickú hodnotu a širokú škálu výrazových možností tohto špecifického a pritom veľmi starého výtvarného prejavu.

Kresba v zbierkovom fonde galérie - výstava

Zoznam autorov zastúpených v zbierkovom fonde sa chronologicky nezhoduje ani s prehľadom maliarskych, grafických, či sochárskych osobností, pretože sú aj autori, ktorí k svojmu vyjadreniu kresbu takmer nepotrebujú. Vo väčšine kresieb ide o štúdie k výtvarným kompozíciám, štúdie portrétu, pohybové štúdie, štúdie aktov, ale i samostatné umelecké diela. Pod označením kresba nie sú však iba vyslovene kresliarske techniky (kresba ceruzkou, uhľom, rudkou, perokresba), ale aj tempery, akvarely a iné ľahké kombinované techniky.

Fotogaléria

9 fotografií