Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Jaroslava Šicková-Fabrici a Ján Fabrici: Medzi nebom a zemou

5. november – 30. november 2010

Galéria P. Matejku v Novom Meste nad Váhom

kurátor: PaedDr. Elena Porubänová

Spoločná reprezentatívna výstava oboch autorov nadviazala na doterajšie aktivity umelcov v regióne a zároveň rozšírila pohľad na ich aktuálnu sochársku tvorbu. Výstava sa uskutočnila v spolupráci s Galériou M. A. Bazovského v Trenčíne. Obaja umelci majú za sebou dlhoročné spoločné výstavné i sympoziálne aktivity. Za ten čas vytvorili závažné komorné i monumentálne sochárske objekty, v ktorých reflektujú na domáce tradície, ale aj skúsenosti a poznania z medzinárodných ciest. V tvorbe oboch rezonujú základné témy príroda – zem - človek, prelínajúce sa vo vzájomnej symbióze. Ich diela, predovšetkým z kameňa a pálenej hliny, vnímavé nielen k realite okolo nás, ale predovšetkým k intímnym, vnútorným pocitom i postojom človeka, sú paradoxne často komponované do robustných blokov a hutných objemov. V umeleckých posolstvách ich poetickej symboliky možno nájsť humanistickú angažovanosť a poučenie z osobnej skúsenosti, smerujúce od individuálneho hľadania syntézy, až k akémusi všeplatnému sochárskemu archetypu.