Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Marián Komáček: Návrat (maľba, grafika)

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

10. september   -   13. október  2010

kurátor: PhDr. Alena Hejlová

Diela Mariána Komáčka napojené na prúd vizuálneho myslenia a meditácie, ktorý preniká od personálneho prežívania skutočného sveta k absolutnému, imaginatívnemu horizontu formulujú autorovu výtvarnú kreativitu ako odvážnu a slobodnú životnú možnosť. Komáčkove reflexie života s hlbokým myšlienkovým obsahom, podnecujú pokračovanie predstáv prostredníctvom asociácií diváka.

Marián Komáček - Návrat (výstava)
Za zhutneným extraktom medziľudskej komunikácie sa skrýva napätie vzťahov, znepokojenie z každodenných situácií a impulzov, ale aj intenzita zážitkov zo stretnutí, rozhovorov, ciest... V charakteristike tvorivej osobnosti Mariána Komáčka sa už od študentských čias objavuje maliarske cítenie a vzťah k farbe ako organická súčasť jeho autorského umeleckého vyjadrenia. Spontánny vzťah k farbe a k maliarskemu cíteniu si všimol už jeho pedagóg profesor Albín Brunovský, ktorý ho upriamil na problematiku grafickej techniky farebného leptu. Autor sa svojou tvorbou doslova norí do priestoru, v ktorom sa strácajú a opätovne vynárajú osoby, zvieratá, autá. Bojuje s nosnou výrazovou skratkou, zjednodušuje videné prvky, aby komplikoval vnímanie celku. Maliarske riešenie obohacuje linkou.

Fotogaléria

8 fotografií